Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girin :
 
x
Seri Nokta Başvuru
Seri Nokta Başvuru Sorgulama

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

Hizmetler Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Hizmetleri
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu

 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu
Sıra No HİZMETİN
ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ 
(EN GEÇ)
1 4706' ya
göre işlem
1-Başvuru Dilekçesi  2 Yıl
2 - 31.12.2000 tarihinden önce yapılanma olduğunu gösterir elektrik, su ve/veya
telefon faturası, tespit tutanağı, kaçak inşaat zaptı, adli yargı kararı vb. belgelerden en az bir tane,
3 - Binanın her cepheden çekilmiş fotoğrafları
4 - İBB den alınacak 2000 yılından önce çekilmiş resimli haritalar (Ortofoto harita ) (2 Adet)
5 - İBB den alınacak 2000 yılından önce yapılmış çizgisel haritalar (2 Adet)
2 Satış
süreci
1-Başvuru Dilekçesi
2-Teminat mektubu
3-şahıslardan nüfus cüzdanı, ikametgah belgesi,
Şirket ise;
1-Noterden onaylı imza sirküleri
2-Ticaret Odası Kayıt Belgesi
90 Gün
3 Tapu
Tahsis
Belgeleri
1-Başvuru Dilekçesi    1.5 Yıl
2-Tapu Tahsis Belgesi  
3-Kimlik Fotokobisi  
   
4 Hibe-
Bağış
1-Başvuru Dilekçesi                                                                                                                      Şartlı ise; 20 Gün
2-Taşınmazın Tapu Kaydı
  Şartsız ise; 15 Gün
 
5 Tahsis 1-Başvuru Dilekçesi
2-Noterden onaylı imza sirküleri
50 Gün
6 Uzlaşma
Talebi
1-Başvuru Dilekçesi  90 Gün
2-Tapu Tahsis Belgesi
3-Kimlik Fotokobisi
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı
halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müraacat yerine ya da ikinci müraacat yerine başvurunuz.
İlk Müraacat Yeri:  İkinci Müraacat Yeri:
   
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Çekmeköy Belediye Başkanlığı
İsim:      Ahmet Zeki POLAT İsim:     Hasan ÖZTÜRK
Unvan: Emlak ve İstimlak Müdürü Unvan: Başkan Yardımcısı
Adres: Çekmeköy Belediyesi Merkez Mah. Piri Reis Cad. No:5
Çekmeköy/İSTANBUL
Adres: Çekmeköy Belediyesi Merkez Mah. Piri Reis Cad.
No:5 Çekmeköy/İSTANBUL
Tel: 0 216 600 06 00 Tel:  0 216 600 06 00
Faks: 0 216 600 06 41 Faks: 0 216 600 06 13
E-Posta: 
ahmetzekipolat@cekmekoy.bel.tr
E-Posta: 
hasanozturk@cekmekoy.bel.tr