Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girin :
 
x
Seri Nokta Başvuru Sorgulama
ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

KURUMSAL Kardeş Şehirler
Kardeş Şehirler

 

KARDEŞ ŞEHİRLER

Sıra No

Kardeş Şehir

Ülke

Meclis Kararı  

İyi Niyet

Protokol

Tarihi

Bakanlık Onayı 

Kardeş Şehir Protokol Tarihi

1

Güzelyurt

KKTC

03.09.2007/26

-

13.02.2008

05.07.2007

2

Doyran

Makedonya

05.03.2015/62

-

30.06.2015

27.06.2008

3

Ahlat

Türkiye

08.01.2015/7

-

-

13.03.2015

4

Vogoşça

Bosna Hersek

08.10.2015/207

-

12.02.2016

15.11.2016

5

Barşid

Fas

07.01.2016/5

21.11.2015

11.04.2016

-

6

Bilma

Nijer

10.03.2016/24

-

13.05.2016

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YURT İÇİ KARDEŞ ŞEHİRLER

 

 Ahlat (Bitlis)

Çekmeköy Belediyesi ile Ahlat Belediyesi arasında Çekmeköy Belediyesi’nin 08.01.2015 tarihli ve 2015/7 sayılı meclis kararı ile Ahlat Belediyesi’nin 04.11.2014 tarihli ve 2014/10 sayılı meclis kararına istinaden kardeş şehir ilişkisi kurulmuştur. 13.03.2015 tarihinde Belediyemizde düzenlenen imza töreni ile Kardeş Şehir Protokolü imzalanmıştır.

 

 

Faaliyetler:

Ortak Park Yapım Projesi

Belediyemiz ile Ahlat Belediyesi arasında imzalanan kardeş şehir protokolün  “Tarihi ve Doğal Çevreyi Koruma Alanında İşbirliği” başlıklı üçüncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde, Belediyemiz ile Ahlat Belediyesi işbirliğinde Ahlat’ın Selçuklu Mahallesinde Selçuklu Kültür Parkı yapılması amacıyla 09.11.2015 tarihinde “Ortak Park Yapım Projesi Protokolü” imzalanmıştır.

 İlgili Fotoğraflar:

                       

                     

                      

 

                       

 

YURT DIŞI KARDEŞ ŞEHİRLER

 Güzelyurt (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)

Çekmeköy Belde Belediyesi ile Güzelyurt Belediyesi arasında 05.07.2007 tarihinde Kardeş Şehir Protokolü imzalanmıştır. Çekmeköy Belde Belediye Meclisinin 03.09.2007 tarihli ve 2007/26 sayılı kararı ile Güzelyurt Belediye Meclisinin 08.08.2007 tarih ve 2007/17 sayılı kararları ile kardeş şehir olma kararları onaylanmıştır. 13.02.2008 tarihli ve 4181/50000 sayılı İçişleri Bakanlığı Onayı ile de belediyeler arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmuştur.

 Doyran (Makedonya)

Alemdağ İlk Kademe Belediyesi ile Doyran Belediyesi arasında 15.12.2007 tarihinde Kardeş Şehir Protokolü imzalanmıştır. Kardeş şehir ilişkisinin devamlılığının sağlanması amacıyla belediye meclisimizden 05.03.2015 tarihli ve 2015/62 sayılı karar alınmıştır. İçişleri Bakanlığının 30.06.2015 tarihli onayı ile de kardeş şehir ilişkisi uygun görülmüştür.

 

Faaliyetler

Çanakkale Gezisi

Kardeş Şehir Doyran’dan gelen bir heyet, Belediye Başkanımız Ahmet POYRAZ’ın misafiri olarak Çanakkale’de ağırlandı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği organizasyonda gezi boyunca katılımcılara refakat eden rehber eşliğinde Çanakkale Savaşının yapıldığı yerler gezildi.

İlgili Fotoğraflar:

 

 Vogoşça ( Bosna-Hersek)

Çekmeköy Belediyesi ile Vogoşça Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması hakkında; Belediye Meclisimizden 08.10.2015 tarihli ve 2015/207 sayılı karar ile Vogoşça Belediyesi Meclisi’nden 28.01.2016 tarihli ve 01-02-245/16 no'lu karar alınmıştır. 12.02.2016 tarihli İçişleri Bakanlığı Onayı ile iki belediye arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması uygun görülmüştür. Belediyemizde düzenlenen imza töreni ile 15.11.2016 tarihinde Kardeş Şehir Protokolü imzalanmıştır.

 

  Barşid  (Fas)

Belediyeler arasında 21.11.2015 tarihine İyi Niyet Protokolü imzalanmış yapılan görüşmeler neticesinde, iki belediye arasındaki münasebetlerin daha da ileriye götürülmesi amacıyla kardeş şehir ilişkisi kurulması hususunda karşılıklı mutabakata varılmıştır. Buna istinaden, belediye meclisinden 07.01.2016 tarihli ve 2016/5 sayılı meclis kararı alınmıştır. 11/04/2016 sayılı Bakanlık Onayı ile belediyeler arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmuştur.

 

Bilma (Nijer)

 

Nijer Cumhuriyeti’nin “Istanbulewa” olarak adlandırılan on bir (11) belediyesi ile İstanbul ilçe belediyeleri arasında işbirliği kurulması projesi kapsamında İstanbulewa şehirlerinden Bilma, merkezi konumu itibariyle ilçemiz ile benzer özelliğe sahip olması sebebiyle Çekmeköy ile eşleştirilmiş olup iki belediye arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması amacıyla 10/03/2016 tarihli ve 2016/24 sayılı Meclis Kararı alınmıştır.

 

İYİ NİYET PROTOKOLÜ

Barşid ( Fas)

Türkiye’yle ilişkileri yüzyıllara dayanan Fas’ta yerel yönetim tecrübelerini değerlendirmek, belediyecilik uygulamalarını görmek ve karşılıklı belediyecilik tecrübelerini paylaşmak amacıyla Fas Teknik Temas ve İnceleme Programı düzenlenmiş, program kapsamında Barşid Belediyesine ziyaret gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaret esnasında, Türk ve Fas halkları arasındaki kardeşlik ilişkileri göz önünde bulundurularak, iki belediye arasında belediyenin yetki ve sorumluluk alanına giren konularda bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılması; ortak çıkarları ilgilendiren konularda koordinasyon ve işbirliği içinde çalışmalar yapılması; uluslararası ilişkilerde karşılıklı destek sağlanması; iki kurum arasında kurum yetkililerine yönelik kapasite geliştirme, eğitim programları, karşılıklı personel değişimi ve stajlar düzenlenmesi; her iki belediye tarafından, öz kaynaklar, ulusal ve uluslararası kaynaklar ile ortak projeler geliştirilmesi ve uygulanması; iki ülkenin ve yabancı ülkelerin belediyeleri arasında işbirliği ağlarının geliştirilmesi konularında uzun vadeli ilişkiler kurulması amacıyla belediyelerimiz arasında 21.11.2015 tarihinden İyi Niyet Protokolü imzalanmıştır.

 

İlgili Fotoğraflar: