Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girin :
 
x
Seri Nokta Başvuru
Seri Nokta Başvuru Sorgulama

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

Hizmetler Plan ve Proje Müdürlüğü Hizmetleri
Plan ve Proje Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu

  

      

SIRA

NO

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİ TAMAMLAMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1.

Plan Değişikliği Teklifi

1-       Taşınmaz sahibine ait son 6 ayda alınmış tapu

2-       Çap

3-       Röperli Kroki

4-       Vekaletname

5-       Şehir plancınsa ait Yeterlilik Belgesi

6-       1/5000 ölçekli onay planı

7-       1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi

8-       Halihazır harita

9-       Mer’i imar planı

10-   Plan açıklama raporu

11-    Plan tadilatına ilişkin kamu kurum ve kuruluş görüşleri 

  Evraklar Tamamladıktan Sonraki

İlk Meclise Sunulması

 

2.

Müdürlükler tarafından 
resmi kurum
ve kuruluşlar  
ile  vatandaşlara gönderilen evraklar

1-Müdürlüklerden gelen iş ve işlemlere ait evraklar

15 gün 

içerisinde

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri:                                                                                               İkinci Müracaat Yeri:

Çekmeköy Belediye Başkanlığı
 
Plan ve Proje Müdürlüğü                                                                                   Çekmeköy Belediye Başkanlığı
 
İsim:      Melike ÖNSAL                                                                                       İsim:    Hasan ÖZTÜRK
 
Unvan:  Plan ve ProjeMüdürü                                                                           Unvan: Başkan Yardımcısı

Adres:  Çekmeköy Belediyesi Merkez Mah.                                                   Adres:  Çekmeköy Belediyesi Merkez Mah.
 
 Piri Reis Cad. No: 5 Çekmeköy/İSTANBUL                                                    Piri Reis Cad. No: 5 Çekmeköy/İSTANBUL      
 
Tel:       0 216 600 06 00                                                                                      Tel:       0 216 600 06 00
 
Faks:   0 216 600 06 31                                                                                       Faks:  0 216 600 06 19
 
E-Posta: planveproje@cekmekoy.bel.tr                                                           E-Posta: hasanozturk@cekmekoy.bel.tr