Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

CREA CENTERS ULUSLARARASI ARENADA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

26 Ağustos 2022, Cuma

Crea Centers Projesi Unesco dört yıllık ülke raporunda yerini aldı.

Avrupa Birliği’nin Karadeniz’de bölgesel gelişimi ve kalkınmayı hedefleyen “Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği 2014-2020 Programı” kapsamında hibe almaya hak kazanan Crea Centers projesi ile Türkiye ve Avrupa’da Kültürel ve Yaratıcı endüstrileri destekleyen ve büyümesine katkı sağlamayı hedefleyen proje, 4 yılda bir hazırlanan Unesco ülke raporunda yerini aldı.

 

Ülkemizin de taraf olduğu, 27 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi’nde taraf devletler;  kültürel ifadelerin çeşitliliğini korumak ve geliştirmek için kendi ülkelerinde ve uluslararası düzeyde uygulanan politikalar ve yapılan çalışmalar hakkında her dört yılda bir UNESCO’ya sundukları ülke raporları ile bilgi vermektedirler.

 

Bu kapsamda, Türkiye 2005 UNESCO Sözleşmesi Periyodik Raporunun hazırlanma süreci, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, ilgili kamu kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile işbirliği içinde yürütülmüştür. Anılan süreçte, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ve sivil toplum kuruluşlarına 2005 Sözleşmesi hakkında bilgi vermek, farkındalık yaratmak ve birlikte neler yapılabileceğine dair fikir alış verişinde bulunmak amacıyla çeşitli toplantılar yapılmıştır. UNESCO web sitesinde diğer taraf ülkelerin raporlarının da yer aldığı web sayfasında yayınlanan 4 yıllık periyodik Ülke Raporuna; https://en.unesco.org/creativity/governance/periodic-reports/submission/7114  adresinden ulaşılabilmektedir.