Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

Mevzuat

Çekmeköy ile ilgili tüm mevzuatları bu alandan inceleyebilir ve takip edebilirsiniz

Geri

  Mevzuat'larda Arama Yaparak Filtreleyin

 • No

  575

  Adı

  1982 Anayasası

  Türü

  Anayasa

  Resmi Gaz. No

  17844

  Resmi Gaz. Tar.

  20.10.1982

  Eylemler

 • No

  742

  Adı

  2489 Sayılı Kefalet Kanunu

  Türü

  Kanun

  Resmi Gaz. No

  2720

  Resmi Gaz. Tar.

  06.06.1934

  Eylemler

 • No

  709

  Adı

  İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

  Türü

  Yönetmenlik

  Resmi Gaz. No

  25960

  Resmi Gaz. Tar.

  08.10.2005

  Eylemler

 • No

  793

  Adı

  Belediyelerin Arsa, Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması Ve Satışına Dair Genel Yönetmelik

  Türü

  Yönetmelik

  Resmi Gaz. No

  25951

  Resmi Gaz. Tar.

  29.09.2005

  Eylemler

 • No

  703

  Adı

  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

  Türü

  Kanun

  Resmi Gaz. No

  24648

  Resmi Gaz. Tar.

  22.01.2002

  Eylemler

 • No

  786

  Adı

  Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği

  Türü

  Yönetmeliği

  Resmi Gaz. No

  26614

  Resmi Gaz. Tar.

  15.08.2007

  Eylemler

 • No

  702

  Adı

  3194 Sayılı İmar Kanunu

  Türü

  Kanun

  Resmi Gaz. No

  18749

  Resmi Gaz. Tar.

  09.05.1985

  Eylemler

 • No

  577

  Adı

  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu

  Türü

  Kanun

  Resmi Gaz. No

  25326

  Resmi Gaz. Tar.

  24.12.2013

  Eylemler

 • No

  800

  Adı

  6831 Sayılı Orman Kanunu

  Türü

  Kanun

  Resmi Gaz. No

  9402

  Resmi Gaz. Tar.

  08.09.1956

  Eylemler

 • No

  697

  Adı

  5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

  Türü

  Kanun

  Resmi Gaz. No

  25531

  Resmi Gaz. Tar.

  23.07.2004

  Eylemler

 • No

  698

  Adı

  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

  Türü

  Kanun

  Resmi Gaz. No

  12056

  Resmi Gaz. Tar.

  23.07.1965

  Eylemler

 • No

  750

  Adı

  Sözleşmeli Personel

  Türü

  Genelge

  Resmi Gaz. No

  Resmi Gaz. Tar.

  Eylemler

 • No

  788

  Adı

  İşyeri Açma Ve Çalişma Ruhsatlarina İlişkin Yönetmelik

  Türü

  Yönetmelik

  Resmi Gaz. No

  Resmi Gaz. Tar.

  Eylemler

 • No

  789

  Adı

  Memurlarin Görevde Yükselme Esaslarina Dair Yönetmelik

  Türü

  Yönetmelik

  Resmi Gaz. No

  Resmi Gaz. Tar.

  Eylemler

 • No

  699

  Adı

  237 Sayılı Taşıt Kanunu

  Türü

  Kanun

  Resmi Gaz. No

  Resmi Gaz. Tar.

  12.01.1961

  Eylemler

 • No

  765

  Adı

  Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

  Türü

  Yönetmelik

  Resmi Gaz. No

  Resmi Gaz. Tar.

  Eylemler

 • No

  769

  Adı

  Kıyı Kanununun Uygulanmasna Dair Yönetmelik

  Türü

  Yönetmelik

  Resmi Gaz. No

  20594

  Resmi Gaz. Tar.

  03.08.1990

  Eylemler

 • No

  576

  Adı

  5393 Sayılı Belediye Kanunu

  Türü

  Kanun

  Resmi Gaz. No

  Resmi Gaz. Tar.

  Eylemler

 • No

  700

  Adı

  2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

  Türü

  Kanun

  Resmi Gaz. No

  27449

  Resmi Gaz. Tar.

  31.12.2009

  Eylemler

 • No

  756

  Adı

  Mahalli İdareler Tarafından İstenen Görüşler

  Türü

  Genelge

  Resmi Gaz. No

  Resmi Gaz. Tar.

  Eylemler

 • No

  760

  Adı

  Eğitim Faaliyetleri

  Türü

  Genelge

  Resmi Gaz. No

  Resmi Gaz. Tar.

  Eylemler

 • No

  774

  Adı

  Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği

  Türü

  Yönetmeliği

  Resmi Gaz. No

  12428

  Resmi Gaz. Tar.

  17.10.1966

  Eylemler

 • No

  737

  Adı

  Belediye Tahsilat Yönetmeliği

  Türü

  Resmi Gaz. No

  Resmi Gaz. Tar.

  21.03.1958

  Eylemler

 • No

  779

  Adı

  Balıkçı Barınakları Yönetmeliği

  Türü

  Yönetmeliği

  Resmi Gaz. No

  22846

  Resmi Gaz. Tar.

  13.12.1996

  Eylemler

 • No

  701

  Adı

  2872 Sayılı Çevre Kanunu

  Türü

  Kanun

  Resmi Gaz. No

  18132

  Resmi Gaz. Tar.

  11.08.1983

  Eylemler

 • No

  784

  Adı

  Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği

  Türü

  Yönetmeliği

  Resmi Gaz. No

  25186

  Resmi Gaz. Tar.

  01.08.2003

  Eylemler

 • No

  804

  Adı

  5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu

  Türü

  Kanun

  Resmi Gaz. No

  Resmi Gaz. Tar.

  Eylemler

 • No

  747

  Adı

  Yerel Gündem 21 Programı

  Türü

  Genelge

  Resmi Gaz. No

  Resmi Gaz. Tar.

  Eylemler

 • No

  749

  Adı

  Teftiş Layiha ve Raporlarının İzlenmesi

  Türü

  Genelge

  Resmi Gaz. No

  Resmi Gaz. Tar.

  Eylemler

 • No

  758

  Adı

  Kamu Sertifikasyon Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslar

  Türü

  Genelge

  Resmi Gaz. No

  25575

  Resmi Gaz. Tar.

  06.09.2004

  Eylemler

 • No

  748

  Adı

  Turizm Alanlarında Alt Yapı Hizmetleri

  Türü

  Genelge

  Resmi Gaz. No

  Resmi Gaz. Tar.

  Eylemler

 • No

  751

  Adı

  Resmi Mühür

  Türü

  Genelge

  Resmi Gaz. No

  Resmi Gaz. Tar.

  Eylemler

 • No

  796

  Adı

  Belediye Tahsilat Yönetmeliği

  Türü

  Yönetmeliği

  Resmi Gaz. No

  9864

  Resmi Gaz. Tar.

  21.03.1958

  Eylemler

 • No

  805

  Adı

  5326 Sayılı Kabahatler Kanunu

  Türü

  Kanun

  Resmi Gaz. No

  25772

  Resmi Gaz. Tar.

  31.03.2005

  Eylemler

 • No

  752

  Adı

  Sözleşmeli Personel İstihdamı

  Türü

  Genelge

  Resmi Gaz. No

  Resmi Gaz. Tar.

  Eylemler

 • No

  713

  Adı

  Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği

  Türü

  Yönetmenlik

  Resmi Gaz. No

  14622

  Resmi Gaz. Tar.

  11.08.1973

  Eylemler

 • No

  739

  Adı

  5548 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu

  Türü

  Kanun

  Resmi Gaz. No

  Resmi Gaz. Tar.

  Eylemler

 • No

  759

  Adı

  Hayvanların Korunması

  Türü

  Genelge

  Resmi Gaz. No

  Resmi Gaz. Tar.

  Eylemler

 • No

  761

  Adı

  Belediye Harcama Yetkilisi Ve İhale Yetkilisi

  Türü

  Resmi Gaz. No

  Resmi Gaz. Tar.

  Eylemler

 • No

  770

  Adı

  Karayolları Kenarlnda Yapılacak Ve Açılacak

  Türü

  Kanun

  Resmi Gaz. No

  22990

  Resmi Gaz. Tar.

  15.05.1997

  Eylemler

 • No

  777

  Adı

  Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

  Türü

  Yönetmeliği

  Resmi Gaz. No

  25318

  Resmi Gaz. Tar.

  16.12.2003

  Eylemler

 • No

  778

  Adı

  Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği

  Türü

  Yönetmeliği

  Resmi Gaz. No

  24043

  Resmi Gaz. Tar.

  08.05.2000

  Eylemler

 • No

  704

  Adı

  4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

  Türü

  Kanun

  Resmi Gaz. No

  24648

  Resmi Gaz. Tar.

  22.01.2002

  Eylemler

 • No

  710

  Adı

  İç Denetçi Adayları Belirleme Egitim ve Sertifika Yönetmeliği

  Türü

  Yönetmenlik

  Resmi Gaz. No

  25960

  Resmi Gaz. Tar.

  08.10.2005

  Eylemler

 • No

  711

  Adı

  Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik

  Türü

  Yönetmenlik

  Resmi Gaz. No

  27467

  Resmi Gaz. Tar.

  19.01.2010

  Eylemler

 • No

  783

  Adı

  Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sinav Yönetmeliği

  Türü

  Yönetmeliği

  Resmi Gaz. No

  26490

  Resmi Gaz. Tar.

  11.04.2007

  Eylemler

 • No

  746

  Adı

  Yönetmelik Çalışmaları

  Türü

  Genelge

  Resmi Gaz. No

  Resmi Gaz. Tar.

  Eylemler

 • No

  771

  Adı

  İmar Kanununun 18 İnci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi Ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik

  Türü

  Yönetmelik

  Resmi Gaz. No

  18916

  Resmi Gaz. Tar.

  02.11.1985

  Eylemler

 • No

  764

  Adı

  Todaie Yerel Yönetimler Merkezi Yönetmeliği

  Türü

  Yönetmelik

  Resmi Gaz. No

  27499

  Resmi Gaz. Tar.

  20.02.2010

  Eylemler

 • No

  790

  Adı

  İçişleri Bakanliği Mahalli İdareler Kontrolörleri Yönetmeliği

  Türü

  Yönetmeliği

  Resmi Gaz. No

  18369

  Resmi Gaz. Tar.

  11.04.1984

  Eylemler

 • No

  741

  Adı

  2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu

  Türü

  Kanun

  Resmi Gaz. No

  17580

  Resmi Gaz. Tar.

  20.01.1982

  Eylemler

 • No

  772

  Adı

  Hava Kalitesi Değerlendirme Ve Yönetimi Yönetmeliği

  Türü

  Yönetmeliği

  Resmi Gaz. No

  26898

  Resmi Gaz. Tar.

  06.06.2008

  Eylemler

 • No

  775

  Adı

  Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik

  Türü

  Yönetmelik

  Resmi Gaz. No

  26454

  Resmi Gaz. Tar.

  06.07.2007

  Eylemler

 • No

  787

  Adı

  Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği

  Türü

  Yönetmeliği

  Resmi Gaz. No

  26104

  Resmi Gaz. Tar.

  10.03.2006

  Eylemler

 • No

  738

  Adı

  6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

  Türü

  Kanun

  Resmi Gaz. No

  8469

  Resmi Gaz. Tar.

  28.07.1953

  Eylemler

 • No

  781

  Adı

  Belediye İtfaiye Yönetmeliği

  Türü

  Yönetmeliği

  Resmi Gaz. No

  26326

  Resmi Gaz. Tar.

  21.10.2006

  Eylemler

 • No

  785

  Adı

  Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarina Dair Yönetmelik

  Türü

  Yönetmelik

  Resmi Gaz. No

  27278

  Resmi Gaz. Tar.

  04.07.2009

  Eylemler

 • No

  797

  Adı

  Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği

  Türü

  Yönetmeliği

  Resmi Gaz. No

  25961

  Resmi Gaz. Tar.

  09.10.2005

  Eylemler

 • No

  753

  Adı

  Muhtar izinleri

  Türü

  Genelge

  Resmi Gaz. No

  Resmi Gaz. Tar.

  Eylemler

 • No

  705

  Adı

  4749 Sayılı Kamu Finansmanı Ve Borç Yönetimi

  Türü

  Kanun

  Resmi Gaz. No

  24721

  Resmi Gaz. Tar.

  09.04.2002

  Eylemler

 • No

  795

  Adı

  Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik

  Türü

  Yönetmelik

  Resmi Gaz. No

  26442

  Resmi Gaz. Tar.

  22.02.2007

  Eylemler

 • No

  791

  Adı

  Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği

  Türü

  Yönetmeliği

  Resmi Gaz. No

  26261

  Resmi Gaz. Tar.

  16.08.2006

  Eylemler

 • No

  757

  Adı

  Köydes Projesi

  Türü

  Genelge

  Resmi Gaz. No

  Resmi Gaz. Tar.

  Eylemler

 • No

  776

  Adı

  Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu Ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik

  Türü

  Yönetmelik

  Resmi Gaz. No

  26386

  Resmi Gaz. Tar.

  24.12.2006

  Eylemler

 • No

  792

  Adı

  Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği

  Türü

  Yönetmeliği

  Resmi Gaz. No

  26199

  Resmi Gaz. Tar.

  15.06.2006

  Eylemler

 • No

  707

  Adı

  ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

  Türü

  Kanun

  Resmi Gaz. No

  28275

  Resmi Gaz. Tar.

  26.04.2012

  Eylemler

 • No

  745

  Adı

  Yurtdışı İlişkiler

  Türü

  Genelge

  Resmi Gaz. No

  Resmi Gaz. Tar.

  Eylemler

 • No

  706

  Adı

  5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu

  Türü

  Kanun

  Resmi Gaz. No

  25745

  Resmi Gaz. Tar.

  04.03.2005

  Eylemler

 • No

  802

  Adı

  5737 Sayılı Vakıflar Kanunu

  Türü

  Kanun

  Resmi Gaz. No

  26800

  Resmi Gaz. Tar.

  27.02.2008

  Eylemler

 • No

  743

  Adı

  832 Sayılı Sayıştay Kanunu

  Türü

  Kanun

  Resmi Gaz. No

  12538

  Resmi Gaz. Tar.

  27.02.1967

  Eylemler

 • No

  803

  Adı

  5706 Sayılı İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun

  Türü

  Kanun

  Resmi Gaz. No

  26700

  Resmi Gaz. Tar.

  14.11.2007

  Eylemler

 • No

  794

  Adı

  Belediye Zabıta Yönetmeliği

  Türü

  Yönetmeliği

  Resmi Gaz. No

  26490

  Resmi Gaz. Tar.

  11.04.2007

  Eylemler

 • No

  798

  Adı

  Adres Ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik

  Türü

  Yönetmelik

  Resmi Gaz. No

  26245

  Resmi Gaz. Tar.

  31.07.2006

  Eylemler

 • No

  773

  Adı

  Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği

  Türü

  Yönetmeliği

  Resmi Gaz. No

  19269

  Resmi Gaz. Tar.

  01.11.2004

  Eylemler

 • No

  767

  Adı

  Mera Yönetmenliği

  Türü

  Yönetmeliği

  Resmi Gaz. No

  23419

  Resmi Gaz. Tar.

  31.07.1998

  Eylemler

 • No

  766

  Adı

  Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında

  Türü

  Yönetmelik

  Resmi Gaz. No

  26470

  Resmi Gaz. Tar.

  22.03.2007

  Eylemler

 • No

  782

  Adı

  Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

  Türü

  Yönetmeliği

  Resmi Gaz. No

  26023

  Resmi Gaz. Tar.

  14.12.2005

  Eylemler

 • No

  780

  Adı

  Asansör Yönetmeliği

  Türü

  Yönetmeliği

  Resmi Gaz. No

  26420

  Resmi Gaz. Tar.

  31.01.2007

  Eylemler

 • No

  708

  Adı

  İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

  Türü

  Yönetmenlik

  Resmi Gaz. No

  26040

  Resmi Gaz. Tar.

  31.12.2005

  Eylemler

 • No

  755

  Adı

  Mahalli İdarelerce Yürürlüğe Konulacak Sicil Amirleri Yönetmeliği

  Türü

  Yönetmelik

  Resmi Gaz. No

  Resmi Gaz. Tar.

  Eylemler

 • No

  768

  Adı

  Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği

  Türü

  Yönetmelik

  Resmi Gaz. No

  25716

  Resmi Gaz. Tar.

  03.02.2005

  Eylemler

 • No

  801

  Adı

  6245 Sayılı Harcırah Kanunu

  Türü

  Kanun

  Resmi Gaz. No

  8637

  Resmi Gaz. Tar.

  18.02.1954

  Eylemler

 • No

  744

  Adı

  213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

  Türü

  Kanun

  Resmi Gaz. No

  10703 – 10705

  Resmi Gaz. Tar.

  10.01.1961

  Eylemler

 • No

  712

  Adı

  Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  Türü

  Yönetmenlik

  Resmi Gaz. No

  26179

  Resmi Gaz. Tar.

  26.05.2006

  Eylemler

 • No

  754

  Adı

  Orman Köyleri

  Türü

  Genelge

  Resmi Gaz. No

  Resmi Gaz. Tar.

  Eylemler

 • No

  740

  Adı

  2960 Boğaziçi Kanunu

  Türü

  Kanun

  Resmi Gaz. No

  18229

  Resmi Gaz. Tar.

  06.03.2020

  Eylemler

 • No

  799

  Adı

  2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

  Türü

  Yönetmelik

  Resmi Gaz. No

  17435

  Resmi Gaz. Tar.

  21.08.1981

  Eylemler

 • No

  763

  Adı

  Atamalar

  Türü

  Genelge

  Resmi Gaz. No

  26442

  Resmi Gaz. Tar.

  22.02.2007

  Eylemler

 • No

  762

  Adı

  Belediye Borçlanmalar

  Türü

  Genelge

  Resmi Gaz. No

  Resmi Gaz. Tar.

  Eylemler