Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

Özel eğitime ihtiyaç duyan engelli bireylere yönelik gündüz bakım...

Özel Eğitim Ve İş Uygulama Merkezi

Proje Finansmanı:   İç ve Dış Kaynak      Sponsorlar:   ONBO Eğitim ve Kültür Vakfı

Özel eğitime ihtiyaç duyan engelli bireylere yönelik gündüz bakım, özel eğitim ve iş öğretim merkezi
olarak projelendirilmiş olan Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi’nin yapım çalışmaları devam etmektedir.

Dökümanlar
Diğer Projeler