Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

2016 Yılı Olağan Ekim Ayı I.Birleşim Toplantısı

28 Eylül 2016

         Çekmeköy Belediye Meclisinin 2016 Yılı Olağan Ekim Ayı I.Birleşim Toplantısı 03.10.2016 tarihinde saat 15:00’te Çekmeköy Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

           Gündeme ilişkin teklif maddeleri aşağıda belirtilmiştir.

           Bilgilerinize rica ederim.

MECLİS GÜNDEMİNE İLİŞKİN TEKLİFLER:

  1. Plan ve Proje Müdürlüğünün 27.09.2016 gün ve 2016/1136 sayılı Taşdelen Mah.418 Ada 1,2 ve 3 parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususundaki teklifinin görüşülmesi.  
  2. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.09.2016 gün ve 2016/912 sayılı Nişantepe Mahallesi Plon Yerleri İrtifak Hakkı hususundaki teklifinin görüşülmesi.
  3. Strateji ve Geliştirme Müdürlüğünün 28.09.2016 gün ve 2016/244 sayılı 2017 yılı Performans Programı Tasarısı hususundaki teklifinin görüşülmesi.
  4. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.09.2016 gün ve 2016/5310 sayılı 2017 yılı Bütçe Tasarısı ve 2018-2019 yılları Bütçe Tahminleri hususundaki teklifinin görüşülmesi.
  5. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.09.2016 gün ve 2016/5317 sayılı 2017 Yılı Ücret Tarifeleri hususundaki teklifinin görüşülmesi.
  6. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 28.09.2016 gün ve 2016/243 sayılı Bosna Hersek-Sırbistan Teknik İnceleme ve Temas Programı hususundaki teklifinin görüşülmesi.
  7. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 28.09.2016 gün ve 2016/1507 sayılı Belediye Başkanına Protokol İmzalama Yetkisi verilmesi hususundaki teklifinin görüşülmesi.   

Ahmet POYRAZ
Belediye Başkanı

Dökümanlar
Diğer İçerikler