Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

2018 Yılı Aralık Ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı

28 Kasım 2018

        Çekmeköy Belediye Meclisinin 2018 yılı Aralık ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı 03.12.2018 tarihinde saat 15.00’ te Çekmeköy Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

         Gündeme ilişkin teklif maddeleri aşağıda belirtilmektedir.

         Bilgilerinize rica ederim.

GÜNDEME İLİŞKİN TEKLİFLER:

  1. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.11.2018 tarihli ve E.6836 sayılı "İlan ve Reklam Vergisinin, Çevre Temizlik Vergisi Ödeme Dönemlerinde Alınması" konulu teklifinin görüşülmesi.
  2. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.11.2018 tarihli ve E.6838 sayılı "Şartlı Nakdi Yardımlar " konulu teklifinin görüşülmesi.
  3. Zabıta Müdürlüğünün 27.11.2018 tarihli ve E.4526 sayılı "Mobil Huzur Ekip Projesi (2019)" konulu teklifinin görüşülmesi.
  4. Zabıta Müdürlüğünün 27.11.2018 tarihli ve E.4527 sayılı "Zabıta Maktu Mesaisi" konulu teklifinin görüşülmesi.  
  5. Plan ve Proje Müdürlüğünün 27.11.2018 tarihli ve E.2642 sayılı "1/1000 ölçekli Çekmeköy, Reşadiye Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği " konulu teklifinin görüşülmesi.
  6. Plan ve Proje Müdürlüğünün 27.11.2018 tarihli ve E.2643 sayılı "Hüseyinli Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yol Alanına ilşkin Plan Değişikliği " konulu teklifinin görüşülmesi.
  7. Plan ve Proje Müdürlüğünün 27.11.2018 tarihli ve E.2644 sayılı "17.01.2014 t.t.li 1/1000 ölçekli Alemdağ Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planı'ndan Genel Hükümler ve Spor Alanlarına İlişkin Plan Notu Tadilatı" konulu teklifinin görüşülmesi.
  8. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 20.11.2018 tarihli ve E.1166 sayılı "Makam Tefrişatı" konulu teklifinin görüşülmesi.
  9. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.11.2018 tarihli ve E.1336 sayılı "Nişantepe İmar Uygulaması" konulu teklifinin görüşülmesi.
  10. Yapı Kontrol Müdürlüğünün 27.11.2018 tarihli ve E.10218 sayılı "Sokak İsimlendirilmesi" konulu teklifinin görüşülmesi.

Ahmet POYRAZ
Belediye Başkanı

Dökümanlar
Diğer İçerikler