Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

2018 Yılı Kasım Ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı

31 Ekim 2018
        Çekmeköy Belediye Meclisinin 2018 yılı Kasım ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı 05.11.2018 tarihinde saat 15.00’ te Çekmeköy Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

        Gündeme ilişkin teklif maddeleri aşağıda belirtilmektedir.

        Bilgilerinize rica ederim.

GÜNDEME İLİŞKİN TEKLİFLER:

  1. Yapı Kontrol Müdürlüğünün 24.10.2018 tarihli ve E.9137 sayılı "Sokak İsimlendirilmesi" konulu teklifinin görüşülmesi.
  2.  Plan ve Proje Müdürlüğünün 26.10.2018 tarihli ve E.2489 sayılı "Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesi, 203 ada 11 parselin bir kısmının park Alanı'ndan çıkartılarak dini tesis alanı'na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri " konulu teklifinin görüşülmesi.
  3. Plan ve Proje Müdürlüğünün 26.10.2018 tarihli ve E.2490 sayılı "Çekmeköy Koçullu Mahallesi 113,114 ve 115 Adalarındaki Kullanım Kararlarının Yeniden Düzenlenmesine ilişkin Plan Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
  4. Plan ve Proje Müdürlüğünün 26.10.2018 tarihli ve E.2491 sayılı "Çekmeköy İlçesi Alemdağ Çatalmeşe Mahallesi'nde 153,154,155,175,176,177,178,189, ve 190 sayılı adalarda kısmen 18. madde İmar Uygulaması sınırın yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygalama İmar Planı değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.  
  5. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.10.2018 tarihli ve E.1242 sayılı "Sultançiftliği Mahallesi 559 parselin Kamulaştırma" konulu teklifinin görüşülmesi.
  6. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.10.2018 tarihli ve E.1243 sayılı "Güngören Mahallesi eski 374,375 parsellerin İpotek Bedeli " konulu teklifinin görüşülmesi.
  7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.10.2018 tarihli ve E.4956 sayılı "Ücret Tarifesi" konulu teklifinin görüşülmesi.
  8. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31.10.2018 tarihli ve E.1248 sayılı Merkez Mahallesi 108 Ada 45,73 Parsellerin Tahsisi" konulu teklifinin görüşülmesi.

Ahmet POYRAZ
Belediye Başkanı

Dökümanlar
Diğer İçerikler