Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

2018 Yılı Mayıs Ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı

2 Mayıs 2018

          Çekmeköy Belediye Meclisinin 2018 Yılı Mayıs ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı 07.05.2018 tarihinde saat 15.00’ te Çekmeköy Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

            Gündeme ilişkin teklif maddeleri aşağıda belirtilmektedir.

            Bilgilerinize rica ederim.

GÜNDEME İLİŞKİN TEKLİFLER:

  1. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 12.04.2018 tarihli ve E.518 sayılı "İmar Durum Belgeleri" konulu teklifinin görüşülmesi.
  2. Yapı Kontrol Müdürlüğünün 18.04.2018 tarihli ve E.3911 sayılı "Sokak İsimlendirilmesi" konulu teklifinin görüşülmesi.
  3. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.04.2018 tarihli ve E.1701 sayılı "2017 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı" konulu teklifinin görüşülmesi .
  4. Plan ve Proje Müdürlüğünün 02.05.2018 tarihli ve E.1437 sayılı "Çekmeköy Nişantepe Mah.609 Ada, 2 parsele ait 1/1000 ölçekli U.İ.P Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi. 
  5. Plan ve Proje Müdürlüğünün 02.05.2018 tarihli ve E.1438 sayılı "Çekmeköy Taşdelen Mahallesi, 555 Ada 21 Parselin Orman Alanı'na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi. 
  6. Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.05.2018 tarihli ve E.91 sayılı "İhtisas Komisyonu Üye Seçimi" konulu teklifinin görüşülmesi.

Ahmet POYRAZ
Belediye Başkanı

Dökümanlar
Diğer İçerikler