Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

2018 Yılı Nisan Ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı

28 Mart 2018

          Çekmeköy Belediye Meclisinin 2018 Yılı Nisan Ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı 02.04.2018 tarihinde saat 15.00’ te Çekmeköy Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

          Gündeme ilişkin teklif maddeleri aşağıda belirtilmektedir.

          Bilgilerinize rica ederim.

  GÜNDEME İLİŞKİN TEKLİFLER:

 1. Yazı İşleri Müdürlüğünün 14.03.2018 tarihli ve E.151 sayılı "Encümen Üye Seçimi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 2. Yazı İşleri Müdürlüğünün 14.03.2018 tarihli ve E.152 sayılı "İhtisas Komisyonlarına Üye Seçimi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 3. Meclis Denetim Komisyonu Raporunun Okunması.
 4. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 21.03.2018 tarihli ve E.54 sayılı "2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu" konulu teklifinin görüşülmesi.   
 5. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 14.03.2018 tarihli ve E.385 sayılı "Taşınmaz İşlemleri (Satış) Alemdağ 119 Ada 39 Parsel" konulu teklifinin görüşülmesi.
 6. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 21.03.2018 tarihli ve E.423 sayılı "İrtifak Hakkı (TEDAŞ Güngören Mahallesi 1081 parsel bitişiği)" konulu teklifinin görüşülmesi.
 7. Plan ve Proje Müdürlüğünün 27.03.2018 tarihli ve E.469 sayılı "Çekmeköy İlçesi, Taşdelen Mahallesi 774 Parselin bir kısmı ile Sırrı Çelik Caddesinin bir kısmına ait 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
 8. Plan ve Proje Müdürlüğünün 27.03.2018 tarihli ve E.470 sayılı UİP-25540 Plan İşlem numaralı 12.05.2017 t.t.'li 1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı İtirazları" konulu teklifinin görüşülmesi.
 9. Plan ve Proje Müdürlüğünün 27.03.2018 tarihli ve E.471 sayılı UİP-25540 Plan İşlem numaralı 12.05.2017 t.t.'li 1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı İtirazları" konulu teklifinin görüşülmesi.
 10. Plan ve Proje Müdürlüğünün 27.03.2018 tarihli ve E.472 sayılı UİP-25540 Plan İşlem numaralı 12.05.2017 t.t'li 1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı İtirazları" konulu teklifinin görüşülmesi.
 11. Plan ve Proje Müdürlüğünün 27.03.2018 tarihli ve E.473 sayılı UİP-25540 Plan İşlem numaralı 12.05.2017 t.t.'li 1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı İtirazları" konulu teklifinin görüşülmesi.
 12. Plan ve Proje Müdürlüğünün 27.03.2018 tarihli ve E.474 sayılı UİP-25540 Plan İşlem numaralı 12.05.2017 t.t.'li 1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı İtirazları" konulu teklifinin görüşülmesi.
 13. Plan ve Proje Müdürlüğünün 27.03.2018 tarihli ve E.475 sayılı UİP-25540 Plan İşlem numaralı 12.05.2017 t.t.'li 1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı İtirazları" konulu teklifinin görüşülmesi.
 14. Plan ve Proje Müdürlüğünün 27.03.2018 tarihli ve E.476 sayılı UİP-25540 Plan İşlem numaralı 12.05.2017 t.t.'li 1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı İtirazları" konulu teklifinin görüşülmesi.
 15. Plan ve Proje Müdürlüğünün 27.03.2018 tarihli ve E.477 sayılı "Çekmeköy Taşdelen Sultançiftliği Mah., 318 Ada, 1 Parselin Yapılaşma Koşullarına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
 16. Plan ve Proje Müdürlüğünün 27.03.2018 tarihli ve E.478 sayılı UİP-25540 Plan İşlem numaralı 12.05.2017 t.t.'li 1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı İtirazları" konulu teklifinin görüşülmesi.
 17. Plan ve Proje Müdürlüğünün 28.03.2018 tarihli ve E.483 sayılı UİP-25540 Plan İşlem numaralı 1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı İtirazları" konulu teklifinin görüşülmesi.
 18. Plan ve Proje Müdürlüğünün 28.03.2018 tarihli ve E.484 sayılı UİP-25540 Plan İşlem numaralı 12.05.2017 t.t.'li 1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı İtirazları" konulu teklifinin görüşülmesi.

Ahmet POYRAZ
Belediye Başkanı

Dökümanlar
Diğer İçerikler