Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

2018 Yılı Ocak Ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı

27 Aralık 2017

        Çekmeköy Belediye Meclisinin 2018 Yılı Ocak Ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı 02.01.2018 tarihinde Salı günü saat 15.00’ te Çekmeköy Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

         Gündeme ilişkin teklif maddeleri aşağıda belirtilmektedir.

         Bilgilerinize rica ederim.

MECLİS GÜNDEMİNE İLİŞKİN TEKLİFLER:

 1. Yazı İşleri Müdürlüğünün 19.12.2017 tarih ve 2017/E.1892 sayılı "Denetim Komisyonuna Üye Seçimi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 2. Yazı İşleri Müdürlüğünün 20.12.2017 tarih ve 2017/E.1945 sayılı "2018 Yılı Meclis Çalışma Takvimi" konulu teklifinin görüşülmesi.  
 3. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 07.12.2017 tarih ve 2017/E.1187 sayılı "Bilirkişi ve Ekspertiz Tespiti" konulu teklifinin görüşülmesi.
 4. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 20.12.2017 tarih ve 2017/E.4486 sayılı "2018 Yılı Geçici İşçi Vizesi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 5. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 20.12.2017 tarih ve 2017/E.4487 sayılı "Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti" konulu teklifinin görüşülmesi.  
 6. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.12.2017 tarih ve 2017/E.1284 sayılı "Tahsis" konulu teklifinin görüşülmesi.  
 7. Yapı Kontrol Müdürlüğünün 27.12.2017 tarih ve 2017/E.11615 sayılı "Sokak İsimlendirilmesi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 8. Plan ve Proje Müdürlüğünün 27.12.2017 tarih ve 2017/E.2360 sayılı "UİP-25540 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı İtirazları" konulu teklifinin görüşülmesi.
 9. Plan ve Proje Müdürlüğünün 27.12.2017 tarih ve 2017/E.2361 sayılı "UİP-25540 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı İtirazları" konulu teklifinin görüşülmesi.
 10. Plan ve Proje Müdürlüğünün 27.12.2017 tarih ve 2017/E.2362 sayılı "UİP-25540 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı İtirazları" konulu teklifinin görüşülmesi.
 11. Plan ve Proje Müdürlüğünün 27.12.2017 tarih ve 2017/E.2363 sayılı "UİP-25540 Plan İşlem Numaralı 12.05.2017 T.T. 1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı İtirazları" konulu teklifinin görüşülmesi.
 12. Plan ve Proje Müdürlüğünün 27.12.2017 tarih ve 2017/E.2364 sayılı "UİP-25540 Plan İşlem Numaralı 12.05.2017 T.T. 1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı İtirazları" konulu teklifinin görüşülmesi.
 13. Plan ve Proje Müdürlüğünün 27.12.2017 tarih ve 2017/E.2365 sayılı "Çekmeköy, 3024 Parselin Plan Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
 14. Plan ve Proje Müdürlüğünün 27.12.2017 tarih ve 2017/E.2366 sayılı "Çekmeköy Uygulama İmar Planı Yol Tadilatları" konulu teklifinin görüşülmesi.

Ahmet POYRAZ
Belediye Başkanı

Dökümanlar
Diğer İçerikler