Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

2018 Yılı Temmuz Ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı

27 Haziran 2018

        Çekmeköy Belediye Meclisinin 2018 yılı Temmuz ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı 02.07.2018 tarihinde saat 15.00’ te Çekmeköy Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

             Gündeme ilişkin teklif maddeleri aşağıda belirtilmektedir.

             Bilgilerinize rica ederim.

GÜNDEME İLİŞKİN TEKLİFLER:

  1. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 13.06.2018 tarihli ve E.771 sayılı "İrtifak Hakkı İşlemleri "(Tedaş Çatalmeşe Mahallesi 70 Parsel bitişiği) konulu teklifinin görüşülmesi. 
  2. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 13.06.2018 tarihli ve E.772 sayılı "İrtifak Hakkı İşlemleri" (Mehmet Akif Mahallesi 387 Ada, 1 Parsel bitişiği) konulu teklifinin görüşülmesi. 
  3. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.06.2018 tarihli ve E.796 sayılı "İrtifak Hakkı İşlemleri (Tedaş Nişantepe Mahallesi 602 Ada, 2 Parsel) konulu teklifinin görüşülmesi. 
  4. Temizlik İşleri Müdürlüğünün 26.06.2018 tarihli ve E.430 sayılı "2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden hazırlanan 2006/16 sayılı "Yetki Devri" konulu teklifinin görüşülmesi.
  5. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.06.2018 tarihli ve E.805 sayılı "İrtifak Hakkı İşlemleri (Tedaş, Mimarsinan Mahallesi 4011 parsel bitişiği)" konulu teklifinin görüşülmesi.
  6. Plan ve Proje Müdürlüğünün 26.06.2018 tarihli ve E.1778 sayılı "Alemdağ Mahallesi İstanbul-Şile Ağva Devlet Yolu ek Kamulaştırma Alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli UİP Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
  7. Plan ve Proje Müdürlüğünün 26.06.2018 tarihli ve E.1779 sayılı "1/1000 ölçekli Çekmeköy, Hüseyinli ve Sırapınar Köyleri ile Ömerli Mahallesi Batı Bölgesi Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Çekmeköy, Hüseyinli ve Sırapınar Köyleri ile Ömerli Mahallesi Batı Bölgesi Nazım İmar Planı, Ekolojik Turizm Alanlarına ilişkin Plan Notu Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
  8. Plan ve Proje Müdürlüğünün 26.06.2018 tarihli E.1780 sayılı "UİP-25540 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı İtirazları" konulu teklifinin görüşülmesi.   
  9. Plan ve Proje Müdürlüğünün 26.06.2018 tarihli ve E.1781 sayılı "Çekmeköy, Mimar Sinan Mahallesi 3306 Parsele ilişkin Plan Değişiklik Teklifinin" görüşülmesi.

Ahmet POYRAZ
Belediye Başkanı

Dökümanlar
Diğer İçerikler