Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

2019 Yılı Haziran Ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı

27 Mayıs 2019

Çekmeköy Belediye Meclisinin 2019 yılı Haziran ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı 10.06.2019 tarihinde saat 15.00’ da Çekmeköy Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

Gündeme ilişkin teklif maddesi aşağıda belirtilmektedir.
Bilgilerinize rica ederim.

GÜNDEME İLİŞKİN TEKLİF:

  1. Yapı Kontrol Müdürlüğünün 21.05.2019 tarihli ve E.4833 sayılı "Sokak İsimlendirilmesi" konulu teklifinin görüşülmesi.
  2. Destek Hizmetler Müdürlüğünün 28.05.2019 tarih ve E.561 sayılı "Kamu Kurumlarının Ayni İhtiyaçlarının Karşılanması" konulu teklifinin görüşülmesi.
  3. Fen İşleri Müdürlüğünün 28.05.2019 tarih ve E.897 sayılı "İş Makinesi Kiralama Hizmet Alımı" konulu teklifinin görüşülmesi.
  4. Plan ve Proje Müdürlüğünün 28.05.2019 tarih ve E.664 sayılı "Çekmeköy İlçesi, Alemdağ Mahallesi 119 Ada 30 Parsele ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
  5. Plan ve Proje Müdürlüğünün 28.05.2019 tarih ve E.665 sayılı "Çekmeköy İlçesi, Taşdelen Güngören Mahallesi 101 Ada ile Sultançiftliği Mahallesi 107-108-110 Ada'da yer alan muhtelif parseller ve Sultançiftliği Mahallesi 490 Ada 5 parsel ve 17-570 kısmen 594 kısmen 630 parseller ile parseller arasında kalan kadastral boşluklara ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifinin" görüşülmesi.
  6. Plan ve Proje Müdürlüğünün 30.05.2019 tarih ve E.684 sayılı "2019 Yılı Ücret Tarifesi Değişiklik Teklifinin" görüşülmesi.
  7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.05.2019 tarih ve E.1634 sayılı "2019 yılı Ücret Tarifesi Değişiklik Teklifinin" görüşülmesi.
Dökümanlar
Diğer İçerikler