Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

2019 Yılı Mayıs Ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı

27 Nisan 2019

Çekmeköy Belediye Meclisinin 2019 yılı Mayıs ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı 06.05.2019 tarihinde saat 15.00’ da Çekmeköy Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

Gündeme ilişkin teklif maddesi aşağıda belirtilmektedir.
Bilgilerinize rica ederim.

GÜNDEME İLİŞKİN TEKLİF:

 1. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 16.04.2019 tarihli ve E.405 sayılı "Araç Kiralama Hizmet Alımı" konulu teklifinin görüşülmesi.
 2. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 19.04.2019 tarihli ve E.414 sayılı "Alemdağ Mahallesi, 119 ada 31 parselin devri" konulu teklifinin görüşülmesi.
 3. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 19.04.2019 tarihli ve E.415 sayılı "Merkez Mahallesi, 3281 parselin devri" konulu teklifinin görüşülmesi.
 4. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 19.04.2019 tarihli ve E.416 sayılı "Sırapınar Mahallesi, 655 parselin devri" konulu teklifinin görüşülmesi.
 5. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 19.04.2019 tarihli ve E.417 sayılı "Taşdelen Mahallesi, 97 parselin devri" konulu teklifinin görüşülmesi.
 6. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 19.04.2019 tarihli ve E.418 sayılı "Taşdelen Mahallesi, 121 parselin devri" konulu teklifinin görüşülmesi.
 7. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 19.04.2019 tarihli ve E.419 sayılı "Taşdelen Mahallesi, 491 parselin devri" konulu teklifinin görüşülmesi.
 8. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 19.04.2019 tarihli ve E.420 sayılı "Taşdelen Mahallesi, 739 parselin devri" konulu teklifinin görüşülmesi.
 9. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 19.04.2019 tarihli ve E.421 sayılı "Taşdelen Mahallesi, 859 parselin devri" konulu teklifinin görüşülmesi.
 10. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 19.04.2019 tarihli ve E.422 sayılı "Taşdelen Mahallesi, 218 ada 2 parselin devri" konulu teklifinin görüşülmesi.
 11. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 19.04.2019 tarihli ve E.425 sayılı "İrtifak Hakkı İşlemleri" konulu teklifinin görüşülmesi.
 12. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 19.04.2019 tarihli ve E.426 sayılı "Merkez Mahallesi, 162 Ada 3 parselin devri" konulu teklifinin görüşülmesi.
 13. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 19.04.2019 tarihli ve E.436 sayılı "Mimar Sinan Mahallesi, 461 Ada 7 parselin devri" konulu teklifinin görüşülmesi.
 14. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 19.04.2019 tarihli ve E.437 sayılı "Merkez Mahallesi, 148 Ada 18 parselin" konulu teklifinin görüşülmesi.
 15. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 19.04.2019 tarihli ve E.438 sayılı "Reşadiye Mahallesi, 154 parselin devri" konulu teklifinin görüşülmesi.
 16. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 19.04.2019 tarihli ve E.439 sayılı "Hamidiye Mahallesi, 464 ada 8 parselin devri" konulu teklifinin görüşülmesi.
 17. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 19.04.2019 tarihli ve E.440 sayılı "Hüseyinli Mahallesi, 508 parselin devri" konulu teklifinin görüşülme
 18. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 19.04.2019 tarihli ve E.441 sayılı "Sırapınar Mahallesi, 357 parselin devri" konulu teklifinin görüşülmesi.
 19. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 19.04.2019 tarihli ve E.442 sayılı "Çatalmeşe Mahallesi, 361/8 Devir" konulu teklifinin görüşülmesi.
 20. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.04.2019 tarihli ve E.1396 sayılı "2018 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı" konulu teklifinin görüşülmesi.
 21. Plan ve Proje Müdürlüğünün 02.05.2019 tarihli ve E.578 sayılı "Çekmeköy İlçesi, Taşdelen Mahallesi, 382 Ada 7 Parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
 22. Plan ve Proje Müdürlüğünün 02.05.2019 tarihli ve E.579 sayılı "Alemdağ Ekşioğlu Mahallesi, 214 Ada içerisinde yol açılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
 23. Plan ve Proje Müdürlüğünün 02.05.2019 tarihli ve E.580 sayılı "Çekmeköy, Hamidiye Mahallesi, 4017 parsel bitişiğinde yer alan Park Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli UİP Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
 24. Plan ve Proje Müdürlüğünün 02.05.2019 tarihli ve E.581 sayılı "Çekmeköy, Merkez Mahallesi, 1088 parselin bir kısmında İSKİ Hizmet Alanı Düzenlenmesi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 25. Plan ve Proje Müdürlüğünün 02.05.2019 tarihli ve E.582 sayılı "Ömerli Mahallesi, 172 Ada, 1 Parsel Batısındaki Alana (Eski 35 Ada, 23 Parsel) ilişkin 1/1000 ölçekli UİP" konulu teklifinin görüşülmesi.
 26. Plan ve Proje Müdürlüğünün 02.05.2019 tarihli ve E.583 sayılı "Çekmeköy İlçesi, Reşadiye Mahallesi, F22C16D1A pafta 533 Parsele ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
 27. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.05.2019 tarihli ve E.472 sayılı "Merkez Mahallesi, 3209 parselin Devri" konulu teklifinin görüşülmesi.
 28. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 02.05.2019 tarihli ve E.1115 sayılı "Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası (MİKSEN) Üyeliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
Dökümanlar
Diğer İçerikler