Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

2020 Yılı Aralık Ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı

3 Aralık 2020

       Çekmeköy Belediye Meclisinin 2020 yılı Arakık ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı 07.12.2020 tarihinde saat 15:00 itibariyle Taşdelen Mahallemizde bulunan Çekmeköy Belediyesi Nikah Sarayında yapılacaktır.

         Gündeme ilişkin teklif maddeleri aşağıda belirtilmektedir.

         Bilgilerinize rica ederim.

GÜNDEME İLİŞKİN TEKLİFLER:

  1. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.11.2020 tarih ve E-1106 sayılı "İrtifak Hakkı Oluşturulması (Merkez Mahallesi 567 Ada 1 Parselin bitişiğinde bulunan tescil harici park alanı üzerinde) konulu teklifinin görüşülmesi.
  2. Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 27.11.2020 tarih ve E-45 sayılı "Muhtarlıklara Ayni Yardım Desteğinin Sağlanması ve Ödenecek olan Yardım Miktarının Belirlenmesi" konulu teklifinin görüşülmesi.
  3. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 30.11.2020 tarih ve E-419 sayılı "Ortak İşbirliği Protokolü Yapılması konusunda Belediye Başkanına Yetki Verilmesi" (Türkiye Gençlik Vakfı, Ensar Vakfı, Yeşilay Cemiyeti) konulu teklifinin görüşülmesi.
  4. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğünün 01.12.2020 tarih ve E-839 sayılı "Müdürlük Görev ve Çalışma Yönetmeliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
  5. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.12.2020 tarih ve E-2450 sayılı "Şartlı Nakdi Yardımların Kabulü Konusunda Belediye Başkanına Yetki Verilmesi" konulu teklifinin görüşülmesi.
  6. Fen İşleri Müdürlüğünün 01.12.2020 tarih ve E-1881 sayılı "Şartlı Bağışın Kabulü ve İşbirliği Protokolü Yapma Konusunda Belediye Başkanına Yetki Verilmesi" konulu teklifinin görüşülmesi.
  7. Fen İşleri Müdürlüğünün 01.12.2020 tarih ve E-1882 sayılı "Gürültü (Ses) Bariyeri İşinin Yapılması Konusunda Şartlı Bağış/Hibenin Kabulü ve Protokol Yapma Hususunda Belediye Başkanına Yetki Verilmesi" konulu teklifinin görüşülmesi.

Ahmet POYRAZ
Belediye Başkanı

Dökümanlar
Diğer İçerikler