Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

2020 Yılı Eylül Ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı

2 Eylül 2020

        Çekmeköy Belediye Meclisinin 2020 yılı Eylül ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı 07.09.2020 tarihinde saat 15.00’ itibariyle Taşdelen Mahallemizde bulunan Çekmeköy Belediyesi Nikah Sarayında yapılacaktır.

         Gündeme ilişkin teklif maddeleri aşağıda belirtilmektedir.

         Bilgilerinize rica ederim.

GÜNDEME İLİŞKİN TEKLİFLER:

  1. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 05.08.2020 tarihli ve E.717 sayılı "Merkez Mahallesi, Beyzade B Tipi Mesire Alanının Kiralanması" konulu teklifinin görüşülmesi.
  2. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.08.2020 tarihli ve E.2340 sayılı "Sokak İsimlendirilmesi" konulu teklifinin görüşülmesi.
  3. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.08.2020 tarihli ve E.2408 sayılı "Sokak İsimlendirilmesi" konulu teklifinin görüşülmesi.
  4. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31.08.2020 tarihli ve E.809 sayılı "Merkez Mahallesi, 108 Ada 74-75 ve 78 Parsellere İlişkin "İrtifak Hakkının Kurulması" konulu teklifinin görüşülmesi.
  5. Fen İşleri Müdürlüğünün 31.08.2020 tarihli ve E.1145 sayılı "İBB. Asfalt Yardımı Hibesinin Kabulü ve Protokol Yetkisinin Verilmesi" konulu teklifinin görüşülmesi.
  6. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 31.08.2020 tarihli ve E.2216 sayılı "Dolu Kadro Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
  7. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 02.09.2020 tarihli ve E.2256 sayılı "Müdürlük İsim Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
  8. Plan ve Proje Müdürlüğünün 02.09.2020 tarihli ve E.776 sayılı "Merkez Mahallesi, 56 ada 11 parselin bir kısmı, 56 Ada 17 parselin tamamı ve bu parseller arasındaki kadastral boşlukta kalan alan üzerinde ‘Park Alanı’ düzenlenmesi için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği Önerisi" konulu teklifinin görüşülmesi.
  9. Plan ve Proje Müdürlüğünün 02.09.2020 tarihli ve E.777 sayılı "27.01.2020 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Koçullu Mahallesi, 113-114 ve 115 Adalara İlişkin UİP Değişikliğine yönelik itirazlar" konulu teklifinin görüşülmesi.


 

Dökümanlar
Diğer İçerikler