Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

2020 Yılı Ocak Ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı

27 Aralık 2019

         Çekmeköy Belediye Meclisinin 2020 yılı Ocak ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı 06.01.2020 tarihinde saat 15.00’da Çekmeköy Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

         Gündeme ilişkin teklif maddesi aşağıda belirtilmektedir.

         Bilgilerinize rica ederim.

GÜNDEME İLİŞKİN TEKLİF:

 1. Yazı İşleri Müdürlüğünün 11.12.2019 tarih ve E.1020 sayılı "2020 yılı Meclis Çalışma Takvimi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 2. Yazı İşleri Müdürlüğünün 11.12.2019 tarih ve E.1021 sayılı "Denetim Komisyonu Oluşturulması" konulu teklifinin görüşülmesi.
 3. Plan ve Proje Müdürlüğünün 13.12.2019 tarih ve E.1487 sayılı "Alemdağ Mahallesi, 120 Ada 8 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P Değişiklik Önerisi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 4. Plan ve Proje Müdürlüğünün 13.12.2019 tarih ve E.1488 sayılı "Merkez Mahallesi, 102 Ada 79 Parsele ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P Değişiklik Önerisi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 5. Plan ve Proje Müdürlüğünün 18.12.2019 tarih ve E.1509 sayılı "17.01.2014 t.t' li 1/1000 ölçekli Alemdağ Merkez ve çevresi Uygulama İmar Planı Plan Notlarına ek maddeler getirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P Plan Notu Tadilatı" konulu teklifinin görüşülmesi.
 6. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.12.2019 tarih ve E.1676 sayılı "İrtifak Hakkı İşlemleri (Alemdağ Mahallesi, 521 Ada 8 Parselin güneyi Tescil Harici Park Alanı)" konulu teklifinin görüşülmesi.
 7. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.12.2019 tarih ve E.1677 sayılı "İrtifak Hakkı İşlemleri (Ömerli Mahallesi, 32 Ada 17 Parsel ile 32 Ada 19 Parsel arasında kalan Tescil Harici Alan)" konulu teklifinin görüşülmesi.
 8. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.12.2019 tarih ve E.1678 sayılı "İrtifak Hakkı İşlemleri( Ömerli Mahallesi, 88 Ada 93 Parsel)" konulu teklifinin görüşülmesi.
 9. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.12.2019 tarih ve E.1681 sayılı "İrtifak Hakkı İşlemleri (Alemdağ Mahallesi, 422 Ada 12 Parsel)" konulu teklifinin görüşülmesi.
 10. Plan ve Proje Müdürlüğünün 25.12.2019 tarih ve E.1548 sayılı " Çekmeköy İlçesi, Alemdağ Ekşioğlu Mahallesi kısmen 525 parsel ve kısmen de Kadastral boşluğun düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi. 
 11. Muhtarlık  İşleri Müdürlüğünün 25.12.2019 tarih ve E.77 sayılı "Muhtar Ödenekleri" konulu teklifinin görüşülmesi.
 12. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.12.2019 tarih ve E.4340 sayılı "Müdürlük Kapatılması" konulu teklifinin görüşülmesi.
 13. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.12.2019 tarih ve E.4341 sayılı "Kurum Dışı Görev Süresi Uzatımı" konulu teklifinin görüşülmesi.
 14. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.12.2019 tarih ve E.4342 sayılı "Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti" konulu teklifinin görüşülmesi.
 15. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.12.2019 tarih ve E.4343 sayılı "2020 Yılı Geçici işçi Vizesi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 16. Zabıta Müdürlüğünün 30.12.2019 tarih ve E. sayılı "Zabıta Maktu Mesaisi" konulu teklifinin görüşülmesi. 
 17. Yapı Kontrol Müdürlüğünün 30.12.2019 tarih ve E.9296 sayılı "2020 Yılı Ücret Tarifesi Değişiklik Teklifi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 18. Plan ve Proje Müdürlüğünün 30.12.2019 tarih ve E.1568 sayılı " Çekmeköy, Çamlık Mahallesi 3021 parselin güneyindeki Park Alanının bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P Plan Notu Tadilatı" konulu teklifinin görüşülmesi. 
 19. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.12.2019 tarih ve E.3766 sayılı "2020 Yılı Ücret Tarifesi Değişiklik teklifi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 20. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31.12.2019 tarih ve E.5516 sayılı "Ödenek Aktarma" konulu teklifinin görüşülmesi. 
 21. Fen İşleri Müdürlüğünün 31.12.2019 tarih ve E.2079 sayılı " Şartlı Bağış ve Protokol Yapma Yetkisi" konulu teklifinin görüşülmesi.

Ahmet POYRAZ
Belediye Başkanı

Dökümanlar
Diğer İçerikler