Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

2020 Yılı Temmuz Ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı

1 Temmuz 2020

        Çekmeköy Belediye Meclisinin 2020 yılı Temmuz ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı 06.07.2020 tarihinde saat 15.00’ te Çekmeköy Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

         Gündeme ilişkin teklif maddeleri aşağıda belirtilmektedir.

         Bilgilerinize rica ederim.

GÜNDEME İLİŞKİN TEKLİFLER:

 1. Yazı İşleri Müdürlüğünün 08.04.2020 tarihli ve E.363 sayılı "Encümen Üye Seçimi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 2. Yazı İşleri Müdürlüğünün 08.04.2020 tarihli ve E.364 sayılı "İhtisas Komisyonlarına Üye Seçimi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 3. Denetim Komisyonu Raporunun Okunması.
 4. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 17.03.2020 tarihli ve E.382 sayılı "İrtifak Hakkı İşlemleri" (Çatalmeşe Mahallesi 182 Ada 6 parsel yanı Tescil Harici Park Alanı) konulu teklifinin görüşülmesi.
 5. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2020 tarihli ve E.1035 sayılı "Görev ve Çalışma Yönetmeliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
 6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2020 tarihli ve E.1037 sayılı "Sokak İsimlendirilmesi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.06.2020 tarihli ve E.1365 sayılı "Sokak İsimlendirilmesi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 8. Temizlik İşleri Müdürlüğünün 27.03.2020 tarihli ve E.410 sayılı "Parklara İsim Verilmesi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 9. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 07.04.2020 tarihli ve E.80 sayılı "2019 yılı İdare Faaliyet Raporu" konulu teklifinin görüşülmesi.
 10. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.04.2020 tarihli ve E.828 sayılı "2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı" konulu teklifinin görüşülmesi.
 11. Plan ve Proje Müdürlüğünün 05.06.2020 tarihli ve E.474 sayılı "Merkez Mahallesi, 1088 parselin bir kısmında İSKİ Hizmet Alanı düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli UİP Değişikliğine ilişkin itirazlar" konulu teklifinin görüşülmesi.
 12. Plan ve Proje Müdürlüğünün 24.06.2020 tarihli ve E.530 sayılı "UİP 915,62 Plan İşlem numaralı 17.01.2014 t.t'li 1/1000 ölçekli Çekmeköy, Alemdağ Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planı Plan Değişikliği İtirazı" konulu teklifinin görüşülmesi.
 13. Plan ve Proje Müdürlüğünün 24.06.2020 tarihli ve E.531 sayılı "Alemdağ Mahallesi İstanbul-Şile-Ağva Devlet Yolu Ek Kamulaştırma Alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli UİP Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
 14. Plan ve Proje Müdürlüğünün 24.06.2020 tarihli ve E.532 sayılı "Çekmeköy İlçesi, Nişantepe Mahallesi, 573 ada 4 parsele ilişkin UİP-915,65 PİN'li 1/1000 ölçekli UİP Değişikliği İtirazı" konulu teklifinin görüşülmesi.
 15. Plan ve Proje Müdürlüğünün 24.06.2020 tarihli ve E.533 sayılı "17.01.2014 t.t'li 1/1000 ölçekli Alemdağ Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planı Plan Notları Genel hükümler 6.maddesinde yer alan Orman Yaklaşma sınırına ek hüküm getirilmesine yönelik 1/1000 ölçekli UİP Plan Notu Tadilatı" konulu teklifinin görüşülmesi.
 16. Plan ve Proje Müdürlüğünün 24.06.2020 tarihli ve E.534 sayılı "Çekmeköy İlçesi, Alemdağ Nişantepe Mahallesi, kısmen 101 Ada 1 Parsel, 530 Ada 7-9 parseller, 687-688 parseller ve Park Alanı ile parseller arasındaki Kadastral boşluklara ait İmar Planı Değişiklikleri" konulu teklifinin görüşülmesi.
 17. Plan ve Proje Müdürlüğünün 24.06.2020 tarihli ve E.535 sayılı "Çekmeköy İlçesi, Alemdağ Nişantepe Mahallesi, 102 Ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
 18. Plan ve Proje Müdürlüğünün 24.06.2020 tarihli ve E.536 sayılı "Çekmeköy İlçesi, Ekşioğlu Mahallesi 262 Ada kısmen 6-7-8-18-20-21 parseller, 622 ada 4-8 parseller, 623 ada 5-7-9-11 parseller, 625 ada 5-7-12-14 parseller, 627 ada 12 parsel, 628 ada 2 parsel ve kısmen 6 parsel, 631 ada 7-8 parseller, 632 ada 5-9 parseller, 635 ada kısmen 6 parsel, 636 ada 2 parsel, 637 ada kısmen 3 parsel, 638 ada kısmen 1 parsel, 639 ada kısmen park alanı, kısmen 4 ve 5 parseller ile kısmen park alanı ve kadastral yol alanına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri" konulu teklifinin görüşülmesi.
 19. Plan ve Proje Müdürlüğünün 24.06.2020 tarihli ve E.537 sayılı "Çamlık Mahallesi, 3024 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine itirazlar" konulu teklifinin görüşülmesi.
 20. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.06.2020 tarihli ve E.572 sayılı "Taşınmaz Devri" konulu teklifinin görüşülmesi.
 21. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.06.2020 tarihli ve E.578 sayılı "Taşınmaz İşlemleri (Satış)" konulu teklifinin görüşülmesi.
 22. Plan ve Proje Müdürlüğünün 01.07.2020 tarihli ve E.553 sayılı "12.05.2017 t.t'li 1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planında muhtelif cadde ve sokaklara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Yol Tadilatları" konulu teklifinin görüşülmesi.
 23. Plan ve Proje Müdürlüğünün 01.07.2020 tarihli ve E.554 sayılı "Çekmeköy İlçesi , Alemdağ Mahallesi, 611 ada 1,2,3, .....27 parseller ile Park Alanına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
 24. Plan ve Proje Müdürlüğünün 01.07.2020 tarihli ve E.555 sayılı “16.07.2003 tt.’li 1/1000 Ölçekli Reşadiye Köyü Uygulama İmar Planı’nda Bulunan Muhtelif Parsellere Ait Plan Değişikliği Tadilatı İle 18.Madde İmar Uygulaması Sınırının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı  Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.

Ahmet POYRAZ
Belediye Başkanı

Dökümanlar
Diğer İçerikler
#NeGüzelsinÇekmeköy

Mobil Uygulamalarımız

Çekmeköy Belediyesi Android Uygulaması Çekmeköy Belediyesi IOS Uygulaması