Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

2021 Yılı Eylül Ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı

2 Eylül 2021

       Çekmeköy Belediye Meclisinin 2021 yılı Eylül ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı 06 Eylül 2021 tarihinde saat 15:00 itibariyle Taşdelen Mahallemizde bulunan Turgut Özal Kültür Merkezi içerisindeki Konferans Salonunda yapılacaktır.

         Gündeme ilişkin teklif maddeleri aşağıda belirtilmektedir.

         Bilgilerinize rica ederim.

GÜNDEME İLİŞKİN TEKLİFLER:

 1. Yazı İşleri Müdürlüğünün 24.08.2021 tarihli ve E-450 sayılı "Kurum Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
 2. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.08.2021 tarihli ve E-824 sayılı "Hüseyinli Mahallesi, 117 Ada 1 Parselin Satış İşlemi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 3. Plan ve Proje Müdürlüğünün 26.08.2021 tarihli ve E-1111 sayılı "Nişantepe Mahallesi, Kısmen 101 Ada 1 Parsel, 530 Ada 7 Parsel, 687-688 Parseller ve Park İle Parseller Arasındaki Kadastral Boşluklara Ait UİP-34624932 PİN’li Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
 4. Plan ve Proje Müdürlüğünün 26.08.2021 tarihli ve E-1112 sayılı "Güngören Mahallesi 101 Ada 2-3 ve 4 parseller ile 616 parsele ait 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
 5. Plan ve Proje Müdürlüğünün 26.08.2021 tarihli ve E-1113 sayılı "Ekşioğlu Mahallesi, 262 Ada Kısmen 6-7-8-18-20 ve 21 Parseller, 622 Ada 4-8 Parseller, 623 Ada 5-7-9 ve 11 Parseller, 625 Ada 5-7-12 ve 14 Parseller, 627 Ada 12 Parsel, 628 Ada 2 Parsel ve Kısmen 6 Parsel, 631 Ada 7 ve 8 Parseller, 632 Ada 5 ve 9 Parseller, 635 Ada Kısmen 6 Parsel, 636 Ada 2 Parsel, 637 Ada Kısmen 3 Parsel, 638 Ada Kısmen 1 Parsel, 639 Ada Kısmen Park Alanı, Kısmen 4 ve 5 Parseller İle Kısmen Park Alanı ve Kadastral Yol Alanına Ait UİP-34079179 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazı" konulu teklifinin görüşülmesi.
 6. Plan ve Proje Müdürlüğünün 26.08.2021 tarihli ve E-1114 sayılı "Nişantepe Mahallesi, 102 Ada 1 Parsele Ait UİP-34680660 PİN’li UİP Değişikliği İtirazı" konulu teklifinin görüşülmesi.
 7. Temizlik İşleri Müdürlüğünün 26.08.2021 tarihli ve E-906 sayılı "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak Bağışın Kabulü" konulu teklifinin görüşülmesi.
 8. Plan ve Proje Müdürlüğünün 31.08.2021 tarihli ve E-1118 sayılı "Ömerli Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yol Alanlarındaki Düzenlemelere ilişkin Plan Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
 9. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31.08.2021 tarihli ve E-837 sayılı "Ömerli Mahallesi, 80 Ada 6 Parsel bitişiğinde Tescil Harici Park Alanı Üzerinde İrtifak Hakkı Oluşturulması" konulu teklifinin görüşülmesi.
 10. Fen İşleri Müdürlüğünün 27.08.2021 tarihli ve E-1706 sayılı "Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Tarafından Yapılacak Bağışın Kabulü" konulu teklifinin görüşülmesi.
 11. Fen İşleri Müdürlüğünün 27.08.2021 tarihli ve E-1707 sayılı "İller Bankası Anonim Şirketi Altyapı Uygulama Dairesi Başkanlığı ve Üstyapı Uygulama Dairesi Başkanlığı Tarafından Yapılacak Bağışın Kabulü" konulu teklifinin görüşülmesi.
 12. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.09.2021 tarihli ve E-2145 sayılı "Ödenek Aktarımı" konulu teklifinin görüşülmesi.
 13. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.09.2021 tarihli ve E-2146 sayılı "Ek Ödenek İlave Edilmesi ve 2021 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesinin Yükseltilmesi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 14. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 02.09.2021 tarihli ve E-652 sayılı "Ortak Hizmet Protokolü ve Protokol Yapma Yetkisi Verilmesi" konulu teklifinin görüşülmesi.

Ahmet POYRAZ
Belediye Başkanı

Dökümanlar
Diğer İçerikler