Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

2021 Yılı Eylül Ayı Olağan Iı. Birleşim Toplantısı

9 Eylül 2021

       Çekmeköy Belediye Meclisinin 2021 yılı Eylül ayı Olağan II. Birleşim Toplantısı 09 Eylül 2021 tarihinde saat 15:00 itibariyle Çekmeköy Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

         Gündeme ilişkin komisyon raporları aşağıda belirtilmektedir.

         Bilgilerinize rica ederim.

GÜNDEME İLİŞKİN RAPORLAR:

 1. Hukuk ve Tarife Komisyonunun 08.09.2021 tarihli ve 17 sayılı "Şartlı Bağış" konulu raporunun görüşülmesi.
 2. Hukuk ve Tarife Komisyonunun 08.09.2021 tarihli ve 18 sayılı "Kurum Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği" konulu raporunun görüşülmesi.
 3. Hukuk ve Tarife Komisyonunun 08.09.2021 tarihli ve 19 sayılı "Hüseyinli Mahallesi, 117 Ada 1 Parselin Satış İşlemi" konulu raporunun görüşülmesi.
 4. İmar Komisyonunun 08.09.2021 tarihli ve 14 sayılı "Nişantepe Mahallesi, Kısmen 101 Ada 1 Parsel, 530 Ada 7 Parsel, 687-688 Parseller ve Park İle Parseller Arasındaki Kadastral Boşluklara Ait UİP-34624932 PİN’li Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülmesi.
 5. İmar Komisyonunun 08.09.2021 tarihli ve 15 sayılı "Güngören Mahallesi 101 Ada 2-3 ve 4 parseller ile 616 parsele ait 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülmesi.
 6. İmar Komisyonunun 08.09.2021 tarihli ve 16 sayılı "Ekşioğlu Mahallesi, 262 Ada Kısmen 6-7-8-18-20 ve 21 Parseller, 622 Ada 4-8 Parseller, 623 Ada 5-7-9 ve 11 Parseller, 625 Ada 5-7-12 ve 14 Parseller, 627 Ada 12 Parsel, 628 Ada 2 Parsel ve Kısmen 6 Parsel, 631 Ada 7 ve 8 Parseller, 632 Ada 5 ve 9 Parseller, 635 Ada Kısmen 6 Parsel, 636 Ada 2 Parsel, 637 Ada Kısmen 3 Parsel, 638 Ada Kısmen 1 Parsel, 639 Ada Kısmen Park Alanı, Kısmen 4 ve 5 Parseller İle Kısmen Park Alanı ve Kadastral Yol Alanına Ait UİP-34079179 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazı" konulu raporunun görüşülmesi.
 7. İmar Komisyonunun 08.09.2021 tarihli ve 17 sayılı "Nişantepe Mahallesi, 102 Ada 1 Parsele Ait UİP-34680660 PİN’li UİP Değişikliği İtirazı" konulu raporunun görüşülmesi.
 8. Hukuk ve Tarife Komisyonunun 08.09.2021 tarihli ve 20 sayılı "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak Bağışın Kabulü" konulu raporunun görüşülmesi.
 9. İmar Komisyonunun 08.09.2021 tarihli ve 18 sayılı "Ömerli Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yol Alanlarındaki Düzenlemelere ilişkin Plan Değişikliği" konulu raporunun görüşülmesi.
 10. Hukuk ve Tarife Komisyonunun 08.09.2021 tarihli ve 21 sayılı "Ömerli Mahallesi, 80 Ada 6 Parsel bitişiğinde Tescil Harici Park Alanı Üzerinde İrtifak Hakkı Oluşturulması" konulu raporunun görüşülmesi.
 11. Hukuk ve Tarife Komisyonunun 08.09.2021 tarihli ve 22 sayılı "Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Tarafından Yapılacak Bağışın Kabulü" konulu raporunun görüşülmesi.
 12. Hukuk ve Tarife Komisyonunun 08.09.2021 tarihli ve 23 sayılı "İller Bankası Anonim Şirketi Altyapı Uygulama Dairesi Başkanlığı ve Üstyapı Uygulama Dairesi Başkanlığı Tarafından Yapılacak Bağışın Kabulü" konulu raporunun görüşülmesi.
 13. Plan ve Bütçe Komisyonunun 08.09.2021 tarihli ve 8 sayılı "Ödenek Aktarımı" konulu raporunun görüşülmesi.
 14. Plan ve Bütçe Komisyonunun 08.09.2021 tarihli ve 9 sayılı "Ek Ödenek İlave Edilmesi ve 2021 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesinin Yükseltilmesi" konulu raporunun görüşülmesi.
 15. Hukuk ve Tarife Komisyonunun 08.09.2021 tarihli ve 24 sayılı "Ortak Hizmet Protokolü ve Protokol Yapma Yetkisi Verilmesi" konulu raporunun görüşülmesi.
 16. Hukuk ve Tarife Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun 08.09.2021 tarihli ve 12 sayılı "Mülkiyeti Çekmeköy Belediye Başkanlığına ve Maliye Hazinesine Ait Olan, Milli Emlak Trampa Dairesi Başkanlığınca Uygun Görülen Taşınmazların Eşdeğer Bedeller Karşılığında Takas Edilmesi (Sultançiftliği (Taşdelen) Mahallesi 491 Parsel, Kirazlıdere (Taşdelen) Mahallesi 739 Parsel, Aydınlar (Taşdelen) Mahallesi 859 Parsel)" konulu Ortak raporunun görüşülmesi.

Ahmet POYRAZ
Belediye Başkanı

Dökümanlar
Diğer İçerikler