Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

2021 Yılı Mayıs Ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı

7 Mayıs 2021

       Çekmeköy Belediye Meclisinin 2021 yılı Mayıs ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı 17 Mayıs 2021 tarihinde saat 15:00 itibariyle Taşdelen Mahallemizde bulunan Turgut Özal Kültür Merkezi içerisindeki Konferans Salonunda yapılacaktır.

         Gündeme ilişkin teklif maddeleri aşağıda belirtilmektedir.

         Bilgilerinize rica ederim.

GÜNDEME İLİŞKİN TEKLİFLER:

 1. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 21.04.2021 tarihli ve E-137 sayılı "Görev ve Çalışma Yönetmeliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
 2. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.04.2021 tarihli ve E-1170 sayılı "2020 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı" konulu teklifinin görüşülmesi.
 3. Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 28.04.2021 tarihli ve E-36 sayılı "Bilirkişi Seçilmesi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 4. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.04.2021 tarihli ve E-480 sayılı "İrtifak Hakkı Oluşturulması (Ömerli Mahallesi 96 Ada 3 Parselin bitişiğinde bulunan tescil harici park Alanı)" konulu teklifinin görüşülmesi.
 5. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.04.2021 tarihli ve E-482 sayılı "Ömerli Mahallesi 170 Ada 2 Parselin Satışı" konulu teklifinin görüşülmesi.
 6. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.04.2021 tarihli ve E-483 sayılı "Ömerli Mahallesi 175 Ada 3 Parselin Satışı" konulu teklifinin görüşülmesi.
 7. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.04.2021 tarihli ve E-485 sayılı "Çatalmeşe Mahallesi 381 Ada 8 Parselin Satışı" konulu teklifinin görüşülmesi.
 8. Yapı Kontrol Müdürlüğünün 04.05.2021 tarihli ve E-2206 sayılı "2021 Yılı Ücret Tarifesi Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
 9. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 05.05.2021 tarihli ve E-939 sayılı "Geçici Süreli Görevlendirme" konulu teklifinin görüşülmesi.
 10. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 06.05.2021 tarihli ve E-506 sayılı "İrtifak Hakkı Oluşturulması (Taşdelen Mahallesi 558 Ada 1 Parselin bitişiğinde bulunan tescil harici park alanları)" konulu teklifinin görüşülmesi.
 11. Yazı İşleri Müdürlüğünün 07.05.2021 tarihli ve E-267 sayılı "Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna Üye Seçimi" konulu teklifinin görüşülmesi.

Ahmet POYRAZ
Belediye Başkanı

Dökümanlar
Diğer İçerikler