Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

2021 Yılı Nisan Ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı

1 Nisan 2021

       Çekmeköy Belediye Meclisinin 2021 yılı Nisan ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı 05.04.2021 tarihinde saat 15:00 itibariyle Taşdelen Mahallemizde bulunan Çekmeköy Belediyesi Nikah Sarayında yapılacaktır.

         Gündeme ilişkin teklif maddeleri aşağıda belirtilmektedir.

         Bilgilerinize rica ederim.

GÜNDEME İLİŞKİN TEKLİFLER:

 1. Yazı İşleri Müdürlüğünün 24.03.2021 tarih ve E.167 sayılı "Belediye Meclisi I. Başkan Vekilinin Seçimi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 2. Yazı İşleri Müdürlüğünün 24.03.2021 tarih ve E.166 sayılı "Belediye Meclisi II. Başkan Vekilinin Seçimi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 3. Yazı İşleri Müdürlüğünün 24.03.2021 tarih ve E.165 sayılı "Belediye Meclisi Divan Kâtibi Üyelerinin Seçimi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 4. Yazı İşleri Müdürlüğünün 24.03.2021 tarih ve E.164 sayılı "Belediye Encümen Üyelerinin Seçimi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 5. Yazı İşleri Müdürlüğünün 24.03.2021 gün ve E.163 sayılı "Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarına Üye Seçimi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 6. Meclis Denetim Komisyonunca hazırlanan Denetim Raporunun Okunması.
 7. Starateji Geliştirme Müdürlüğünün 22.03.2021 tarih ve E-88 sayılı "2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu" konulu teklifinin görüşülmesi.
 8. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 22.03.2021 tarih ve E-612 sayılı "Boş Kadro Değişiklik Teklifi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 9. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 22.03.2021 tarih ve E-613 sayılı "Sözleşmeli Personel Ücret Taspiti" konulu teklifinin görüşülmesi.
 10. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.03.2021 tarih ve E-332 sayılı "İrtifak Hakkı İşlemleri" (Ömerli Mahallesi 109 Ada 21 Parselin bitişiğinde bulunan tescil harici park Alanı) konulu teklifinin görüşülmesi.
 11. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.03.2021 tarih ve E-333 sayılı "İrtifak Hakkı İşlemleri" (Nişantepe Alemdağ Mahallesi 605 Ada 2 Parselin bitişiğinde bulunan tescil harici park alanı) konulu teklifinin görüşülmesi.
 12. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.03.2021 tarih ve E-334 sayılı "İrtifak Hakkı İşlemleri" (Ekşioğlu Alemdağ Mahallesi 305 ada 17 Parselin bitişiğinde bulunan tescil harici park alanı) konulu teklifinin görüşülmesi.
 13. Fen İşleri Müdürlüğünün 30.03.2021 tarih ve E-601 sayılı "Şartlı Bağış ve Protokol Yapma Yetkisi Verilmesi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 14. Fen İşleri Müdürlüğünün 30.03.2021 tarih ve E-602 sayılı "2021 Yılı Tranşe Birim Fiyatlarının Belirlenmesi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 15. Fen İşleri Müdürlüğünün 30.03.2021 tarih ve E-603 sayılı "2021 Yılı Geçiş Hakkı Ücretinin Belirlenmesi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 16. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.03.2021 tarih ve E-1098 sayılı "Sokak İsimlendirilmesi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 17. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31.03.2021 tarih ve E-349 sayılı "Nişantepe İmar Uygulaması" konulu teklifinin görüşülmesi.
 18. Plan ve Proje Müdürlüğünün 31.03.2021 tarih ve E-471 sayılı "Çekmeköy İlçesi, Alemdağ Çatalmeşe, 166 Ada 33 Parsele ait 1/1000 ölçekli UİP Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.

Ahmet POYRAZ
Belediye Başkanı

Dökümanlar
Diğer İçerikler
#NeGüzelsinÇekmeköy

Mobil Uygulamalarımız

Çekmeköy Belediyesi Android Uygulaması Çekmeköy Belediyesi IOS Uygulaması