Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

2021 Yılı Şubat Ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı

28 Ocak 2021

       Çekmeköy Belediye Meclisinin 2021 yılı Şubat ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı 01.02.2021 tarihinde saat 15:00 itibariyle Taşdelen Mahallemizde bulunan Çekmeköy Belediyesi Nikah Sarayında yapılacaktır.

         Gündeme ilişkin teklif maddeleri aşağıda belirtilmektedir.

         Bilgilerinize rica ederim.

GÜNDEME İLİŞKİN TEKLİFLER:

 1. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 25.01.2021 tarihli ve E-49 sayılı "Ortak Hizmet Protokolü (Rehberlik Araştırma Merkezi RAM)" konulu teklifinin görüşülmesi.
 2. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün 27.01.2021 tarihli ve E-23 sayılı "Bütçeden Amatör Spor Kulüplerine yapılacak Yardım" konulu teklifinin görüşülmesi.
 3. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27.01.2021 tarihli ve E-33 sayılı "Ortak İşbirliği Protokolü (Kütüphaneler ve Yayımlar)" konulu teklifinin görüşülmesi.
 4. Plan ve Proje Müdürlüğünün 27.01.2021 tarihli ve E-126 sayılı "Reşadiye Mahallesi 0 Ada 433,435 ve 436 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
 5. Plan ve Proje Müdürlüğünün 27.01.2021 tarihli ve E-127 sayılı "UİP -916,8 Plan İşlem numaralı 27.07.2012 t.t'li 1/1000 ölçekli Çekmeköy Hüseyinli ve Sırapınar Köyleri ile Ömerli Mahallesi Batı Bölgesi Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazı" konulu teklifinin görüşülmesi.
 6. Plan ve Proje Müdürlüğünün 27.01.2021 tarihli ve E-132 sayılı "Çekmeköy İlçesi, Alemdağ Mahallesi 182 ada 8 ve 10 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli UİP Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
 7. Plan ve Proje Müdürlüğünün 27.01.2021 tarihli ve E-133 sayılı "Çekmeköy İlçesi, Alemdağ Mahallesi 119 Ada 30 parsele ilişkin UİP-915,67 PİN Değişikliği İtirazı" konulu teklifinin görüşülmesi.
 8. Plan ve Proje Müdürlüğünün 27.01.2021 tarihli ve E-134 sayılı "Çekmeköy İlçesi, Reşadiye Mahallesi 23 No.lu parselin Güneydoğu istikametinden ve Kuzeybatı istikametine 7.00m'lik İmar Yolu düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
 9. Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.01.2021 tarihli ve E-56 sayılı "2021 yılı Ücret Tarife Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
 10. Destek Hizmetler Müdürlüğünün 27.01.2021 tarihli ve E-76 sayılı "Genel Kurul Temsil Yetkisi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 11. Destek Hizmetler Müdürlüğünün 27.01.2021 tarihli ve E-77 sayılı "Genel Kurul Temsil Yetkisi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 12. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.01.2021 tarihli ve E-237 sayılı "Boş Kadro Değişiklik Teklifinin" görüşülmesi.
 13. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.01.2021 tarihli ve E-238 sayılı "Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti" konulu teklifinin görüşülmesi.

Rıdvan BURAL
Belediye Başkanı V.

Dökümanlar
Diğer İçerikler