Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

2022 Yılı Ekim Ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı

29 Eylül 2022

       Çekmeköy Belediye Meclisinin 2022 yılı Ekim ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı 03 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 15:00 itibariyle Çekmeköy Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.
         Meclis gündemine ilişkin teklif maddeleri aşağıda belirtilmektedir.
         Bilgilerinize rica ederim.

MECLİS GÜNDEMİNE İLİŞKİN TEKLİFLER:

 1. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 21.09.2022 tarihli ve E-1257 sayılı "Kamu Kurumları Ayni ihtiyaçlarının Karşılanması" konulu teklifinin görüşülmesi.
 2. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.09.2022 tarihli ve E-907 sayılı "Çamlık Mahallesi 2209 Parsel Aile Sağlığı Merkezi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 3. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.09.2022 tarihli ve E-909 sayılı "Taşdelen Mahallesi 1272 Parselin Tahsis ve Devri" konulu teklifinin görüşülmesi.
 4. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.09.2022 tarihli ve E-910 sayılı "Merkez Mahallesi 447 Ada 23 Parsel" konulu teklifinin görüşülmesi.
 5. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.09.2022 tarihli ve E-911 sayılı "Ömerli Mahallesi 112 Ada 5 Parsel" konulu teklifinin görüşülmesi.
 6. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.09.2022 tarihli ve E-912 sayılı "Merkez Mahallesi 453 Ada 31 Parsel" konulu teklifinin görüşülmesi.
 7. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.09.2022 tarihli ve E-913 sayılı "Merkez Mahallesi 448 Ada 28 Parsel" konulu teklifinin görüşülmesi.
 8. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 28.09.2022 tarihli ve E-365 sayılı "2023 Yılı Performans Programı Tasarısı" konulu teklifinin görüşülmesi.
 9. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.09.2022 tarihli ve E-2216 sayılı "2023 Yılı Ücret Tarifeleri" konulu teklifinin görüşülmesi.
 10. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.09.2022 tarihli ve E-2217 sayılı "2023 Yılı Bütçe Tasarısı ve 2024-2025 Yılları Bütçe Tahminleri" konulu teklifinin görüşülmesi.
 11. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.09.2022 tarihli ve E-2220 sayılı "Ek Ödenek" konulu teklifinin görüşülmesi.
 12. Destek Hizmetler Müdürlüğünün 28.09.2022 tarihli ve E-1299 sayılı "Genel Kurul Temsil Yetkisi Verilmesi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 13. Hukuk İşleri Müdürlüğünün 28.09.2022 tarihli ve E-1244 sayılı "2020/65 Adli-Sulh" konulu teklifinin görüşülmesi.
 14. Destek Hizmetler Müdürlüğünün 28.09.2022 tarihli ve E-1303 sayılı "Araç Hibesi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 15. Plan ve Proje Müdürlüğünün 28.09.2022 tarihli ve E-1305 sayılı "1/1000 ölçekli Alemdağ Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Çatalmeşe Bölgesinde Revizyon yapılması" konulu teklifinin görüşülmesi.
 16. Plan ve Proje Müdürlüğünün 28.09.2022 tarihli ve E-1306 sayılı "Çekmeköy İlçesi Ömerli Planları kapsamında, Ekolojik Turizm Alanlarına yönelik Plan Notu Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.

Ahmet POYRAZ
Belediye Başkanı

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2022, Perşembe
Dökümanlar
Diğer İçerikler