Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

2022 Yılı Eylül Ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı

1 Eylül 2022

       Çekmeköy Belediye Meclisinin 2022 yılı Eylül ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı 05 Eylül 2022 Pazartesi günü saat 15:00 itibariyle Çekmeköy Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

         Meclis Gündeme ilişkin teklif maddeleri aşağıda belirtilmektedir.

         Bilgilerinize rica ederim.

MECLİS GÜNDEMİNE İLİŞKİN TEKLİFLER:

 1. Plan ve Proje Müdürlüğünün 23.08.2022 tarihli ve E-1161 sayılı "Çatalmeşe Mahallesi Kısmen 182 Ada 9 Parsel İle Kısmen Kadastral Boşluğun Bir Kısmına Sağlık Tesisi Alanı Planlanmasına Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
 2. Plan ve Proje Müdürlüğünün 23.08.2022 tarihli ve E-1162 sayılı "Nişantepe Mahallesi 102 Ada 1 Parsele Ait UİP-34754551 PİN Numaralı 20.02.2022 Onanlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
 3. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 24.08.2022 tarihli ve E-312 sayılı "Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" konulu teklifinin görüşülmesi.
 4. Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 24.08.2022 tarihli ve E-62 sayılı "Mahalle Muhtarlarına Eğitim Semineri Düzenlenmesi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 5. Plan ve Proje Müdürlüğünün 25.08.2022 tarihli ve E-1177 sayılı "UİP-25540 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Çekmeköy UİP-Mehmet Akif Mahallesi 415 Ada 2 Parsele Ait Plan İtirazı" konulu teklifinin görüşülmesi.
 6. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 26.08.2022 tarihli ve E-318 sayılı "Van İli Edremit İlçesinde Yer Alan Sürekli Eğitim Merkezlerinin Tadilat, Tamirat Projesinin Gerçekleştirilmesi İçin Edremit Belediye Başkanlığı İle İşbirliği Yapılması/Ödenek Tahsis Edilmesi ve Projeye İlişkin Karşılıklı Sorumluluklar vb. Hususları Belirlemek Amacıyla Protokol Yapmak Üzere Belediye Başkanına Yetki Verilmesi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 7. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 31.08.2022 tarihli ve E-1179 sayılı "Sermaye Artırımı" konulu teklifinin görüşülmesi.
 8. Yapı Kontrol Müdürlüğünün 31.08.2022 tarihli ve E-3768 sayılı "2022 Yılı Ücret Tarifesi Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
 9. Plan ve Proje Müdürlüğünün 31.08.2022 tarihli ve E-1184 sayılı "Ekşioğlu Mahallesi Kısmen 626 Ada 9-10 ve 11 Parseller, Kısmen 627 Ada 15 Parsel ve Kısmen de 638 Ada 12 ve 14 (Park) Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
 10. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.09.2022 tarihli ve E-819 sayılı "Nişantepe (Alemdağ) Mahallesi 605 Ada 3 Parsele Ait İrtifak Hakkı" konulu teklifinin görüşülmesi.
 11. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 01.09.2022 tarihli ve E-1182 sayılı "Kamu Kurumlarının Ayni İhtiyaçlarının Karşılanması" konulu teklifinin görüşülmesi.
 12. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 01.09.2022 tarihli ve E-339 sayılı "100. Yıl Marşı Yarışması Kapsamında Yapılacak Olan Şartlı Bağışlar İle Bağışlara İlişkin Şartları Düzenleyecek Protokollerin Kabulü ve Protokol Yapma Yetkisinin Belediye Başkanı’na Verilmesi" konulu teklifinin görüşülmesi.

Ahmet POYRAZ
Belediye Başkanı

Dökümanlar
Diğer İçerikler