Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

2022 Yılı Mayıs Ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı

5 Mayıs 2022

       Çekmeköy Belediye Meclisinin 2022 yılı Mayıs ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı 09 Mayıs 2022 tarihinde saat 15:00 itibariyle Çekmeköy Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

         Gündeme ilişkin teklif maddeleri aşağıda belirtilmektedir.

         Bilgilerinize rica ederim.

GÜNDEME İLİŞKİN TEKLİFLER:

 1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.04.2022 tarihli ve E-940 sayılı "Boş Kadro Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
 2. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.04.2022 tarihli ve E-1064 sayılı "2021 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı" konulu teklifinin görüşülmesi.
 3. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.04.2022 tarihli ve E-1066 sayılı "Ek Ödenek İlave Edilmesi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 4. Fen İşleri Müdürlüğünün 28.04.2022 tarihli ve E-1224 sayılı "Hibenin Kabulü" konulu teklifinin görüşülmesi.
 5. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.04.2022 tarihli ve E-1113 sayılı "Mimari Estetik Komisyonu Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişikliği Yapılması" konulu teklifinin görüşülmesi.
 6. Plan ve Proje Müdürlüğünün 29.04.2022 tarihli ve E-596 sayılı "20.02.2022 Tasdik Tarihli 1/1000 Ölçekli Çekmeköy UİP-18. Madde İmar Uygulaması İtirazları" konulu teklifinin görüşülmesi.
 7. Plan ve Proje Müdürlüğünün 29.04.2022 tarihli ve E-597 sayılı "Uip-25540 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı- Fen İşleri Müdürlüğünün İtirazları" konulu teklifinin görüşülmesi.
 8. Plan ve Proje Müdürlüğünün 29.04.2022 tarihli ve E-598 sayılı "Uip-25540 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı- İski Plan Notu İtirazları" konulu teklifinin görüşülmesi.
 9. Plan ve Proje Müdürlüğünün 29.04.2022 tarihli ve E-599 sayılı "UİP-25540 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı- Mehmet Akif Mahallesi 3851 Parsele Ait İtiraz" konulu teklifinin görüşülmesi.
 10. Plan ve Proje Müdürlüğünün 29.04.2022 tarihli ve E-600 sayılı "Uip-25540 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı- Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İtirazları" konulu teklifinin görüşülmesi.
 11. Plan ve Proje Müdürlüğünün 29.04.2022 tarihli ve E-605 sayılı "UİP-25540 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı- İstanbul Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İtirazları" konulu teklifinin görüşülmesi.
 12. Plan ve Proje Müdürlüğünün 29.04.2022 tarihli ve E-606 sayılı "UİP-25540 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı- Başkanlığımız İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün itirazları" konulu teklifinin görüşülmesi.
 13. Fen İşleri Müdürlüğünün 05.05.2022 tarihli ve E-1261 sayılı "Hibenin Kabulü" konulu teklifinin görüşülmesi.
 14. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 05.05.2022 tarihli ve E-452 sayılı "Parsel Tahsisi (Hamidiye Mahallesi, 258 Ada, 1 ve 3 Parseller)" konulu teklifinin görüşülmesi.

Nazım YEĞİN
Belediye Başkan V.

Güncelleme Tarihi: 6 Mayıs 2022, Cuma
Dökümanlar
Diğer İçerikler