Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

2023 Yılı Mart Ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı

2 Mart 2023

       Çekmeköy Belediye Meclisinin 2023 yılı Mart ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı 06 Mart 2023 Pazartesi günü saat 14:00 itibariyle Çekmeköy Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonu'nda yapılacaktır.
         Meclis gündemine ilişkin teklif maddeleri aşağıda belirtilmektedir.
         Bilgilerinize rica ederim.

     MECLİS GÜNDEMİNE İLİŞKİN TEKLİFLER:

 1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.02.2023 tarihli ve E-472 sayılı "Otopark Bedellerinin Belirlenmesi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 2. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 15.02.2023 tarihli ve E-248 sayılı "Psikiyatri ve Nöroloji Semt Polikliniği ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin Kiralanması ve Protokol Yapma Yetkisi Verilmesi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 3. Fen İşleri Müdürlüğünün 22.02.2023 tarihli ve E-604 sayılı "Bağış ve Hibe Kabulü" konulu teklifinin görüşülmesi.
 4. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 28.02.2023 tarihli E-122 sayılı "Kahramanmaraş Afşin Belediyesi ile Kardeş Şehir İlişkisi Kurulması" konulu teklifin görüşülmesi.
 5. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.02.2023 tarihli ve E-521 sayılı "Afetzedelere Yardım Amacıyla Şartlı Bağış Kabulü" konulu teklifinin görüşülmesi.
 6. Temizlik İşleri Müdürlüğünün 28.02.2023 tarihli ve E-303 sayılı "Görev ve Çalışma Yönetmeliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
 7. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün 28.02.2023 tarihli ve E-8 sayılı "Görev ve Çalışma Yönetmeliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
 8. Plan ve Proje Müdürlüğünün 28.02.2023 tarihli ve E-367 sayılı "Reşadiye Mahallesi 813 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
 9. Plan ve Proje Müdürlüğünün 01.03.2023 tarihli ve E-377 sayılı "Merkez Mahallesi 560 Ada 1-2-3-4 Parseller, 561 Ada 1 Parsel ve Bir Kısım Kadastral Boşluğa İlişkin 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
 10. Plan ve Proje Müdürlüğünün 01.03.2023 tarihli ve E-378 sayılı "20.02.2022 tt'li 1/1000 ölçekli Çekmeköy UİP Su Yüzeyi Plan Notu Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
 11. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 01.03.2023 tarihli ve E-302 sayılı "Kamu Kurumlarının Ayni İhtiyaçlarının Karşılanması" konulu teklifinin görüşülmesi.
 12. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün 02.03.2023 tarihli ve E-56 sayılı "2023 Yılı Ömerli Halı Saha Ücret Tarifelerinin Belirlenmesi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 13. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.03.2023 tarihli ve E-302 sayılı "Reşadiye Mahallesi 1353 Parselin Bitişiğinde Bulunan Tescil Harici Park Alanı üzerinde İhdas ve İrtifak Hakkı Oluşturulması" konulu teklifinin görüşülmesi.
 14. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 02.03.2023 tarihli ve E-156 sayılı "Ortak İşbirliği Protokolü Yapılması" konulu teklifinin görüşülmesi.
 15. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 02.03.2023 tarihli ve E-157 sayılı "Bağış/Hibe kabulü ve Protokol Yapma Yetkisi Verilmesi" konulu teklifinin görüşülmesi.

Ahmet POYRAZ
Belediye Başkanı

Dökümanlar
Diğer İçerikler