Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

2023 Yılı Nisan Ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı

30 Mart 2023

       Çekmeköy Belediye Meclisinin 2023 yılı Nisan ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı 03 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 14:00 itibariyle Çekmeköy Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonu'nda yapılacaktır.
         Meclis gündemine ilişkin teklif maddeleri aşağıda belirtilmektedir.
         Bilgilerinize rica ederim.

     MECLİS GÜNDEMİNE İLİŞKİN TEKLİFLER:

 1. Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.03.2023 tarihli ve E-190 sayılı "Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarına Üye Seçimi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 2. Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.03.2023 tarihli ve E-191 sayılı "Belediye Encümenine Üye Seçimi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 3. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 29.03.2023 tarihli ve E-183 sayılı "2022 Yılı İdare Faaliyet Raporu" konulu teklifinin görüşülmesi.
 4. Meclis Denetim Komisyonunun 2022 yılı Denetimine İlişkin Meclisin Bilgilendirilmesi.
 5. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.03.2023 tarihli ve E-382 sayılı "Takas" konulu teklifinin görüşülmesi.
 6. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.03.2023 tarihli ve E-423 "Mimar Sinan Mahallesi 4122 Parsel" konulu teklifinin görüşülmesi.
 7. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.03.2023 tarihli ve E-424 sayılı "Merkez Mahallesi 107 Ada 29 Parsel" konulu teklifinin görüşülmesi.
 8. Plan ve Proje Müdürlüğünün 28.03.2023 tarihli ve E-511 sayılı "UİP-“34708715” 30.11.2022 t.t.'li 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları Değişikliği İtirazları" konulu teklifinin görüşülmesi.
 9. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.03.2023 tarihli ve E-883 sayılı "Ödenek Aktarma" konulu teklifinin görüşülmesi.
 10. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.03.2023 tarihli ve E-1219 sayılı "Dolu Kadro Derece Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
 11. Plan ve Proje Müdürlüğünün 30.03.2023 tarihli ve E-535 sayılı "17.02.2022 tarihli ve 287 sayılı İBB Meclis Kararı doğrultusunda İstanbul Genelindeki Riskli Yapılara ilişkin Meri İmar Planlarına Plan Notu İlavesi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 12. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün 30.03.2023 tarihli ve E-32 sayılı "Çevre Geliri Karşılığı Yardımın Kabulü" konulu teklifinin görüşülmesi.

Ahmet POYRAZ
Belediye Başkanı

Dökümanlar
Diğer İçerikler