Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

2023 Yılı Ocak Ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı

29 Aralık 2022

       Çekmeköy Belediye Meclisinin 2023 yılı Ocak ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı 02 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 14:00 itibariyle Çekmeköy Belediyesi Ana Hizmet Binası içindeki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
         Meclis gündemine ilişkin teklif maddeleri aşağıda belirtilmektedir.
         Bilgilerinize rica ederim.

     MECLİS GÜNDEMİNE İLİŞKİN TEKLİFLER:

 1. Yazı İşleri Müdürlüğünün 19.12.2022 tarihli ve E-736 sayılı "Meclis Çalışma Takviminin Belirlenmesi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 2. Yazı İşleri Müdürlüğünün 19.12.2022 tarihli ve E-737 sayılı "Meclis Denetim Komisyonuna Üye Seçimi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 3. Plan ve Proje Müdürlüğünün 12.12.2022 tarihli ve E-1655 sayılı "Ömerli Mahallesi 7 Ada 28 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
 4. Plan ve Proje Müdürlüğünün 12.12.2022 tarihli ve E-1656 sayılı "Ömerli Mahallesi 7 Ada 29 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
 5. Plan ve Proje Müdürlüğünün 12.12.2022 tarihli ve E-1657 sayılı "Ömerli Mahallesi 7 Ada 30 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
 6. Plan ve Proje Müdürlüğünün 13.12.2022 tarihli ve E-1663 sayılı "Hüseyinli Mahallesi 112 Ada 6 Parsel ve 128 Ada 1 Parsele (Park) İlişkin İmar Planı Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
 7. Plan ve Proje Müdürlüğünün 28.12.2022 tarihli ve E-1745 sayılı "Taşdelen Mahallesi, F22D25B4B Pafta, 104 Ada 8 Parselin Bir Kısmına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
 8. Fen İşleri Müdürlüğünün 28.12.2022 tarihli ve E-3931 sayılı "Çatalmeşe Aile Sağlığı Merkezine İller Bankası Anonim Şirketi Tarafından Yapılacak Bağış/Hibenin Kabulü" konulu teklifinin görüşülmesi.
 9. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 28.12.2022 tarihli ve E-1807 sayılı "Kamu Kurumlarının Ayni ihtiyaçlarının Karşılanması (Mobil Park ve Mobil Huzur)" konulu teklifinin görüşülmesi.
 10. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.12.2022 tarihli ve E-3777 sayılı "Personelin Kurum Dışı Görev Süresinin Uzatımı" konulu teklifinin görüşülmesi.
 11. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.12.2022 tarihli ve E-3778 sayılı "2023 Yılı Geçici İşçi Vizesi " konulu teklifinin görüşülmesi.
 12. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.12.2022 tarihli ve E-3779 sayılı "Sözleşmeli Personelin Ücret Tespiti" konulu teklifinin görüşülmesi.
 13. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.12.2022 tarihli ve E-3780 sayılı "Kadro İhdası ve Müdürlük Kurulması" konulu teklifinin görüşülmesi.
 14. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.12.2022 tarihli ve E-3781 sayılı "Boş Kadro Derece Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.

Ahmet POYRAZ
Belediye Başkanı

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2022, Perşembe
Dökümanlar
Diğer İçerikler