Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

2023 yılı Temmuz ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı

23 Haziran 2023

       Çekmeköy Belediye Meclisinin 2023 yılı Temmuz ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı 03 Temmuz 2023 tarihinde Pazartesi günü saat 14:00 itibariyle Çekmeköy Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonu'nda yapılacaktır.
         Meclis gündemine ilişkin teklif maddeleri aşağıda belirtilmektedir.
         Bilgilerinize rica ederim.

     MECLİS GÜNDEMİNE İLİŞKİN TEKLİFLER:

  1. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 12.06.2023 tarihli ve E-693 sayılı "Merkez Mahallesi Çamlık Mesire Alanı TRT Platosu Enerji Nakil Hattı Muvafakatı" konulu teklifinin görüşülmesi.
  2. Plan ve Proje Müdürlüğünün 20.06.2023 tarihli ve E-923 sayılı "Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesi 20 ve 24 Adaların bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli UİP Değişikliği Teklifinin" görüşülmesi
  3. Bilgi İşlem Müdürlüğünün 22.06.2023 tarihli ve E-575 sayılı "Güneş Enerji Santralinin Kurulum İşi" konulu teklifinin görüşülmesi.
  4. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.06.2023 tarihli ve E-747 sayılı "Güneş Enerji Santralinin Kurulum İşi" konulu teklifinin görüşülmesi.
  5. Zabıta Müdürlüğünün 22.06.2023 tarihli ve E-1578 sayılı "Pazar Yerlerinin Taşınması" konulu teklifinin görüşülmesi.
  6. Plan ve Proje Müdürlüğünün 22.06.2023 tarihli ve E-939 sayılı "Çekmeköy İlçesi, Alemdağ Mahallesi 119 Ada 9 ve 30 Parseller, kısmen 120 Ada 8 Parsel, 121 ada 5 ve 8 Parseller, 124 Ada 2 Parsel, 125 Ada 3 ve 10 Parseller, 129 Ada kısmen 1 ve 3 Parseller ile 6 ve 7 Parseller, 1 30 Ada 1 Parsel, 131 Ada 1 Parsel, 132 Ada 1 ve 2 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
  7. Plan ve Proje Müdürlüğünün 22.06.2023 tarihli ve E-940 sayılı "Taşdelen Sultançiftliği Mahallesi, 839 Parselin Ticaret+Konut (T+K) Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi" konulu teklifinin görüşülmesi.
  8. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 22.06.2023 tarihli ve E-300 sayılı "Yetkilendirme ve Eşfinansmanın Bütçeden Karşılanması" konulu teklifinin görüşülmesi.

Ahmet POYRAZ
Belediye Başkanı

Dökümanlar
Diğer İçerikler