Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

2024 yılı Nisan ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı

18 Nisan 2024

     31 Mart 2024 tarihli Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile Başkanlık Makamınca yapılan değerlendirme sonucunda, gerek Belediyemize ait şirketin yönetim kurulu, ekonomik durumu ile iş ve işleyişinin takibi, gerek Başkanlığımızca yürütülen iş ve işlemler sonucunda oluşan adli ve idari işlemlerin çözüme kavuşturulması bakımından ivedi olarak Belediye Meclisinin toplanması gerektiği değerlendirilmektedir.

     5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesinde; Belediye başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde belediye meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır ... Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında başka konunun görüşülemez, hükmü yer almaktadır. 

     Belirtilen konuların Çekmeköy Belediye Meclisi tarafından görüşülmesi ve çözüme kavuşturulması amacıyla 22 Nisan 2024 tarihinde Pazartesi günü saat 10.00 itibariyle Çekmeköy Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonunda 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir. Meclis gündemine ilişkin teklif maddeleri aşağıda belirtilmektedir. Bilgilerinize rica ederim.

     GÜNDEM:

  1. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 18.04.2024 tarihli ve E-526 sayılı "Genel Kurul Temsil Yetkisi " konulu teklifi.
  2. Hukuk İşleri Müdürlüğünün 17.04.2024 tarihli ve E-393 sayılı "Feragat Yetkisi" konulu teklifi.
  3. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 18.04.2024 tarihli ve E-907 sayılı "Boş Kadro Değişikliği" konulu teklifi. 
Güncelleme Tarihi: 3 Mayıs 2024, Cuma
Dökümanlar
Diğer İçerikler
#NeGüzelsinÇekmeköy

Mobil Uygulamalarımız

Çekmeköy Belediyesi Android Uygulaması Çekmeköy Belediyesi IOS Uygulaması