Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

Seri Nokta Başvuru Alanı Aydınlatma Metni

2 yıl önce

Seri Nokta Başvuru Alanı Aydınlatma Metni

   Veri sorumlusu Çekmeköy Belediyesi ile iletişime geçerek çeşitli talep, şikâyet veya önerilerinizi paylaşmaktasınız. Bizlerle iletişime geçmek üzere belirteceğiniz kişisel verileriniz iletişim nedeninizle orantılı ve sınırlı bir şekilde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü şartlarda internet sitesinde yer alan başvuru formu aracılığı ile kısmen otomatik yollarla işlenmektedir. Kişisel verileriniz başvurunuzun kayıt altına alınması, başvuru konunuza ilişkin süreçlerin yürütülmesi, başvuru sonucu hakkında sizlere bilgi verilmesi, kurum içi bilgi güncelliğinin sağlanması amaçlarıyla “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir. Kişisel verileriniz başvurunuzla ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili kamu kurumu ve tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz ile ilgili sürece ve bu süreçte sahip olduğunuz haklara https://www.cekmekoy.bel.tr/ internet adresimizde yer alan aydınlatma metninden ulaşabilirsiniz.

Dökümanlar