bursa escort - mersin escort - bursa escort ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ
 
 
Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girin :
 
x
Seri Nokta Başvuru
Seri Nokta Başvuru Sorgulama

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu

Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi Alınan Harç / Ücret
Sözlü (Şifai) İmar Durumu   Aynı Anda  
Yazılı İmar Durumu
 1. Dilekçe
1 Gün  
Resmi İmar Durumu
 1. Dilekçe
 2. Aplikasyon Krokisi Fotokopisi,
 3. Tapu Fotokopisi,
 4. Vekaletname Fotokopisi,
 5. Tapu Müdürlüğünden Alınmış Takyit Belgesi,
 6. İfrazen İmar Durum Belgesi Talebi için;1 Adet Encümene Teklif Belgesi
 7. Değişiklik Yoktur Talebi için; Onaylı İmar Durum Belgesi Aslı
1-5 GÜN
İmar Durumu ve Plan Kontrol Ücreti
Ücret Nevi Ücret Tarifesi
0 - 100 m² için 60,50 TL
101 - 300 m² için 146,50 TL
301 - 500 m² için m²x0,10 + 146,50 TL
501 - 1000 m² için m²x0,15 + 160,00 TL
1001 - 2000 m² için m²x0,20 + 160,00 TL
2001 - 5000 m² için m²x0,30 + 173,00 TL
5001 m²'den büyük parseller m²x0,40 + 266,00 TL
İmar Durum Ada Revizyonu 400,00 TL
Not:İmar Durum değişiklik yoktur taleplerinde ücretin %50'si uygulanır.
Kat İrtifakı
 1. Dilekçe
 2. Tapu Fotokopisi ( Temlik Tapusu )
 3. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Fotokopisi,
 4. Temel Üstü Onaylı Yapı Ruhsat Fotokopisi,
 5. Bağımsız bölüm listesi (3 Adet)
 6. Bağımsız Bölüm Listesi Onaylı Mimari Proje
 7. Vekaletname Fotokopisi
1-5 Gün

Kat İrtifakı inşaat beher m² için; m²x0.25 + 396.00 TL


İrtifak hakkı tesisi arsa m² için; m²x0.25 + 396.00 TL

Avan Proje Onayı ( Ön Tasdik Proje Onayı )
 • İnternet Ortamında Elektronik Başvuru Alınmaktadır.
 1. Dilekçe
 2. Aplikasyon Krokisi (Güncel),
 3. Tapu
 4. İmar Durumu (Güncel),
 5. Kot Kesit,
 6. İnşaat İstikamet,
 7. Muvafakatname (Hisseli Parseller için Noter Onaylı Olacak )
 8. Vekaletname ( Takipli işlerde )
 9. Proje
5-7 Gün AVAN PROJE TASDİK ÜCRETİ

Avan proje tasdikinde toplam inşaat alanının m²' için
Konutlar ; m²x1.60 TL
İş Yeri, Ticaret ve Sanayii; m²x1.80 TL
Kütüphane, sağlık v.b yapılarda; m²x0.45 TL
Ruhsat öncesi Mimari Öniceleme tasdik m²x0.66TL

NOT: Avan proje tadilatlarında ücretin % 50'si uygulanır.

Yapı Ruhsatı
 1. Dilekçe,
 2. Tapu,
 3. Röperli Kroki,
 4. İmar Durumu ( Son 1 yıla ait ),
 5. Kot Kesit ,
 6. İnşaat İstikamet,
 7. Vekaletname ( Takipli İşlemlerde ve Tüm Proje Müelliflerinin İsimlerini İçerecek),
 8. Muvafakatname ( Hisseli Parseller için, Tüm Hissedarlardan Noter Onaylı ),
 9. Müteahhitlik ve Hafriyat Taahhütnamesi ( Noter Onaylı ),
 10. Müteahhitlik Yetki Numarası (YAMBİS, Ticaret Sicil Kaydı Son 1 Yıla Ait) ve Form 18,
 11. Yapı Sahibi ve Müteahhitin Karşılıklı Taahhütlerini İçeren Noter Onaylı Sözleşme,
 12. Şantiye Şefi Evrakları
  ( Taahhütname, Form 6, Noter Onaylı Sözleşme, Oda Kimlik Belgesi Fotokopisi ),
 13. Proje Müelliflerinin Sorumluluk ve Taahhüdünü İçeren Noter Onaylı Beyanı,
 14. Yapı Denetim Evrakları ( Sözleşme, Taahhütname, YİBF, İzin Belgesi, Denetçi Belgeleri )
 15. Tapu Müdürlüğünden Takyit Cevabı,
 16. Yapı Kontrol Müdürlüğünden Numarataj Çıktısı,
 17. Yangın Merdiveni Varsa İ.B.B. İtfaiye Daire Başkanlığından Proje Onayı,
 18. Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu ( Yıkım Ruhsatı, Mevcutta Bina Olması Durumunda Aranacaktır. ),
 19. 4 Adet Mimari + Peyzaj Mimari Projenin İçinde Olacak ve 2 Adet Kanal Projesi, CD'leri (İski, Yapı Denetim, Kapakta Kazı Hesabı, M2 Cetveli ve Kat Planı Olacak ),
 20. Statik Proje (4 Takım),
 21. Elektrik Tesisatı Projesi (4 Takım, AESAŞ Onaylı) , PTT (Zayıf Akım Tesisat Projesi 2 Takım, Doğalgaz ),
 22. Mekanik Tesisat Projesi (4 Takım) (Sıhhi - Kalorifer) (Binanın atık su çıkışlarının kanalizasyon sisteminde gösterilecektir.),
 23. Isı Yalıtım Projesi (4 Takım),
 24. Zemin İnceleme Raporu,
10 - 30 GÜN

'TEKNİK ELEMAN ÜCRETİ

Konutlarda; Her bağımsız bölüm 100 m²' ye
kadar ; 103,00 TL
100 m² - 180 m² arası ; 220,00 TL
180 m²'den büyüklerde ; Bağımsız Bölümler Toplam Brüt m² x 1,22 TL
İş yerlerinden; Her bağımsız bölüm için 100 m²'ye kadar; 440,00 TL
100 m²'den yukarısı için beher m²; Bağımsız Bölümler Toplam Brüt m² x 4.40 TL

Peyzaj Proje Onay teknik eleman bağımsız bölüm için ; 124,50 TL

Encümene Teklif Belgesi İnceleme

Ticaret ve sanayi alanlarında beher m²'si: 2,06 TL
Konut alanlarında beher m²'si: 1,32 TL
Diğer: 1,05 TL
Teknik Rapor Onay ( beher m² için ): 0,37 TL
İsim Değişikliği ve Yenileme Yapı Ruhsatı Ücreti (Her Blok İçin) : 400,00 TL
Numarataj değişikliği amacıyla verilen ruhsatlar: Ücret Alınmaz

PROJE TESCİL ÜCRETİ (Mimari, Statik ve Tesisatlar için ayrı ayrı)
İnşaat Beher m²'si için; m²x0.05 + 139.50 TL

PROJE ONAY ÜCRETİ (Mimari, Statik ve Tesisatlar için ayrı ayrı)

Konut alanları için; 154,00 TL
Ticaret alanları için; 184,00 TL
Ticaret + Konut alanları için; 184,00 TL
Asansör Projesi Onay teknik eleman için her asansör; 266,00 TL

TABELA VE PLAKA ÜCRETİ
Mesken ve İşyerlerinden ; 220,00 TL
İş Güvenliği Güvenlik Tabelası ; 256,00 TL
İnşaat Sahası Güvenlik Bandı ; m²x3.65 TL

TOPRAK DÖKÜM BEDELİ ( 1 m3 için) ; 5,00 TL

İTFAİYE ONAYI
Toplam inşaat alanı üzerinden 0 - 1500 m² arası; 803, TL
Toplam inşaat alanı üzerinden 1500 m² ve sonrası ; 1067,00 TL

Tadilat Yapı Ruhsatı
 1. Dilekçe
 2. En Son Alınan Ruhsat Fotokopisi
 3. En Son Alınan Seviye Tespit Fotokopisi
 4. Tapu Müdürlüğünden Güncel Malik Bilgisi ( Takyit )
 5. Proje Müellif Değişikliği varsa Muvafakat ve Sorumluluk beyanı
 6. Yapı Denetim Değişikliği varsa yeni Yapı Denetim evrakları
 7. Bağımsız bölüm sayısında artış varsa İSKİ onayı
 8. Projede sığınak varsa, yeri ve M2 değişikliği olmuşsa tekrar sığınak onayı,
 9. Projede yangın çıkışı ve merdiveninde değişiklik olmuşsa tekrar itfaiye onayı alınacak
 10. Vekaletname ( Takipli İşlerde )
 11. Cd
 12. Tadilat Projeleri Yapıya İlişkin Bilgi Formu (Güncel YİBF)
5-10 GÜN

'TADİLAT, İLAVE VE YENİDEN
RUHSAT ÜCRETLERİ

1.Tadilat projelerinde tadilat yapılan bölüm ücrete tabidir. (Teknik eleman ücretinin tamamı alınır. Yol genişlemesi bulunmayan parsellerde teknik alt yapı bedeli alınmaz.)

2.İlave inşaat ruhsatlarında ilave yapılan kısım ücrete tabidir. (Teknik elaman ücretinin tamamı alınır.Yol genişlemesi bulunmayan parsellerde teknik alt yapı bedeli alınmaz.)

3.Yeniden yapı ruhsatlarında ilk ruhsatta ödenen harçlar mahsup edilir. (Teknik elaman ücretinin tamamı alınır.Yol genişlemesi bulunmayan parsellerde teknik alt yapı bedeli alınmaz.)

4.Plan iptali ve değişikliği nedeniyle, imar durumda değişiklik olmayan, ruhsat alıp hükümsüz hale gelmiş, yeniden yapı ruhsatı alacak, yol genişlemesi bulunmayan parsellerde her blok için
alınacak ücret ; 40,00 TL

Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu ( Yıkım Ruhsatı )
 1. Dilekçe
 2. Tapu (Hisseli Parsellerde Tüm Hissedarların )
 3. İmar Durumu ( Son 1 yıla ait )
 4. Vekâletname ( Takipli İşlemlerde )
 5. Muvafakatname ( Hisseli Parsellerden Yıkım İçin Noter Tasdikli )
 6. Müteahhitlik ve Hafriyat Taahhütnamesi (Yıkım Taahhüdünü de İçerecek Şekilde Noterden )
 7. Müteahhidin Ticaret Sicil Kaydı ( Son 1 Yıla Ait ), Yetki Numarası, Vergi Levhası, İmza Sirküsü, Sigorta Sicil No
 8. Yapı Sahibi ve Müteahhidin Karşılıklı Taahhütlerini İçeren Noter Onaylı Sözleşme
 9. Yıkımda Sorumlu Olacak İnşaat Mühendisi veya Mimarın Noter Onaylı Sorumluluk Beyanı ve Büro Tescil Belgesi (Riskli Yapılarda Yıkım Sorumlusu Sadece İnşaat Mühendisi Olacaktır.)
 10. Mevcut Binaya Ait Resim ( Bütün Cephelerden Yapının Çatısından Yola Kadar Tek Çekimde Gösterildiği ve Binanın Boş Haliyle Çekilmiş Resim)
 11. Elektrik, Su, Doğalgaz ve Telekom Kesme Yazıları
 12. Tapu Müdürlüğünden Güncel Malik Bilgisi (Takyit Belgesi) , (Riskli Yapılarda 6306 Sayılı Yasadan Faydalandığının Belirtilmesi)
 13. Binanın mahallen tetkik edilerek boş olduğunu belgeleyen rapor veya muhtardan boş olduğuna dair yazı (Ada-Parsel, Sokak İsmi ve Kapı Numarasının Belirtilmiş Olması Gerekmektedir.)
2-7 GÜN

YIKIM ÜCRETİ ;

Taban Alanı x bina yüks. X 0.45 TL

Asansör Tescil Belgesi Düzenlenmesi
 1. Firma tescil belgesi
 2. Sanayi Sicil Belgesi
 3. AT Uygunluk Beyanı Ve İmza Sirküsü Sureti
 4. Garanti Belgesi
 5. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
 6. Başvuru Sahibi Asansör Monte Eden Tarafında Asansör Yaptırıcısına Kesilen Montaj Ve Proje Bedeli Dahil Fatura
 7. Yeşil Etiket Bilgi Formu
 8. Asansör Tescili Başvuru Dilekçesi
 9. Yapı Ruhsatı
 10. Motor Beyanı
 11. Son Kontrolformu (ELEK.-MAKİNE MÜH. İmzalı olacak)
 12. CE Belgesi
 13. İSO Belgesi
 14. Mühendis Belgeleri (smm Belgeleri)
 15. Asansör Projeleri (5 ADET)(Yapı Denetim İmza ve Kaşeli)
 16. Şözleşme (yapı sahibi ve asansörcü şirket tarafından imzalı olaçak)
 17. Yapı Denetim Elektrik Müh.-Makine-Müh.(Denetci belgeleri imza sürkügeri)
 18. Yapı Denetim İmza Sürküsü
 19. Topraklama Raporu
 20. EK 2 Tescili Belgesi
1-5 GÜN

'Asansör Projesi Onay teknik eleman için her asansör : 266.00 TL Asansör Dosyası Arşivden Çıkarma Ücreti; 134.00 TL Taşıma kapasitesi 600 kg'a kadar olanlar; 665.50 TL Taşıma kapasitesi 600 kg' dan büyük olanlar; 865.00 TL Yemek Asansörleri ; 366.00 TL NOT : İş yerleri için her harç ve ücret iki kat alınacaktır. Yer Tesis Ücreti (Beher m² x gün için) ; 5.50 TL MAHALLEN TETKİK ÜCRETİ ; 423.50 TL

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:
Çekmeköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Çekmeköy Belediye Başkanlığı
İsim:Fatih Yazıcı İsim:
Unvanı:İmar ve Şehircilik Müdürü Unvanı:Başkan Yardımcısı
Adres:Çekmeköy Belediyesi Merkez Mah.Piri Reis Cad. No: 5 Çekmeköy/İSTANBUL Adres:Çekmeköy Belediyesi Merkez Mah.Piri Reis Cad. No: 5 Çekmeköy/İSTANBUL
Tel:0 216 600 06 00 Tel:0 216 600 06 00
İsim:0 216 600 06 17 İsim:0 216 600 06 17
İsim:imar@cekmekoy.bel.tr İsim:fatihsirmaci@cekmekoy.bel.tr