bursa escort - mersin escort - bursa escort ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ
 
 
Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girin :
 
x
Seri Nokta Başvuru
Seri Nokta Başvuru Sorgulama

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARDI TABLOSU

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARDI TABLOSU
Sıra HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
1 4734 sayılı Kamu İhale Kanununca Şartname Satışı *Şartname bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu AYNI GÜN
2 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununca Sözleşme Yapılması *4734 Sayılı Kanunun 10. maddesinin (a),(b),( c), (d), (e ) ve (g) bentlerinde sayılan belgeler 10 GÜN
*Sözleşme pulu tutarının ödendiğine dair tahsilat makbuzu
*Karar pulunun ödendiğine dair tahsilat makbuzu
*Kesin Teminat Mektunu veya Tahsilat Makbuzu
*KIK katılım payı tahsilat makbuzu
3 Yüklenici İş Deneyim/ İş Bitirme/ İş Yönetme/ İş Denetleme/ İş Durum/ Alt Yüklenici İş Bitirme *Ücret tarifesinde yer alan miktarın ödendiğine dair tahsilat makbuzu 3 GÜN
4 Ayedaş Kazı Ruhsatı *Ayedaş Kazı Ruhsat Formu 3 GÜN
5 Türk Telekom Kazı Ruhsatı< *Türk Telekom Kazı Ruhsat Formu 3 GÜN
6 İski Kazı Ruhsatı *İSKİ Kazı Ruhsat Formu 3 GÜN
7 Kaldırım Uygunluk Belgesi *Matbu Dilekçe 10 GÜN
*Çalışmayı gösteren 3 adet fotoğraf
*Ruhsat Fotokopisi (Temel Üstü Onaylı)
*İski Atıksu Kanal Bağlantısı Uygunluk Yazısı
*Parsele Ait Tapu Fotokopisi
*Vekaletname
8 Kırmızı Kot Başvurusu *Dilekçe 15 GÜN
*Tapu Örneği
*Röperli Kroki
*İmar Durumu
*İnşaat İstikamet Rölevesi
*Vekaletname
9 Teminat İadesi (Kaldırım) *Makbuz Aslı (Veya gazete kayıp ilanı) 15 GÜN
>*Vekaletname ( Teminat iadesini belirtir)
*Ruhsat Fotokopisi
*İskan Fotokopisi
*Tapu Fotokopisi
*Fotoğraf 3 adet
*İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ’nün Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yazısı
İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:
Fen İşleri Müdürlüğü Çekmeköy Belediye Başkanlığı
İsim:Ahmet Selman ALBAYRAK İsim:
Unvan:Fen İşleri Müdürü Unvan:Başkan Yardımcısı
Adres:Çekmeköy Belediyesi Merkez Mah. Piri Reis Cad. No:5 Çekmeköy/İSTANBUL Adres:Çekmeköy Belediyesi Merkez Mah. Piri Reis Cad. No:5 Çekmeköy/İSTANBUL
Tel:0216 600 06 00 Tel:0216 600 06 00
Faks:0216 600 06 02 Faks:0216 600 06 02
E-Posta : fenisleri@cekmekoy.bel.tr E-Posta : fatihsirmaci@cekmekoy.bel.tr