Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girin :
 
x
Seri Nokta Başvuru
Seri Nokta Başvuru Sorgulama

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

isDosyalar/2019/03/06/fen-isleri-mudurlugu_beoj.jpg
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARDI TABLOSU

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARDI TABLOSU
Sıra HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
1 4734 sayılı Kamu İhale Kanununca Şartname Satışı *Şartname bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu AYNI GÜN
2 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununca Sözleşme Yapılması *4734 Sayılı Kanunun 10. maddesinin (a),(b),( c), (d), (e ) ve (g) bentlerinde sayılan belgeler 10 GÜN
*Sözleşme pulu tutarının ödendiğine dair tahsilat makbuzu
*Karar pulunun ödendiğine dair tahsilat makbuzu
*Kesin Teminat Mektunu veya Tahsilat Makbuzu
*KIK katılım payı tahsilat makbuzu
3 Yüklenici İş Deneyim/ İş Bitirme/ İş Yönetme/ İş Denetleme/ İş Durum/ Alt Yüklenici İş Bitirme *Ücret tarifesinde yer alan miktarın ödendiğine dair tahsilat makbuzu 3 GÜN
4 Ayedaş Kazı Ruhsatı *Ayedaş Kazı Ruhsat Formu 3 GÜN
5 Türk Telekom Kazı Ruhsatı< *Türk Telekom Kazı Ruhsat Formu 3 GÜN
6 İski Kazı Ruhsatı *İSKİ Kazı Ruhsat Formu 3 GÜN
7 Kaldırım Uygunluk Belgesi *Matbu Dilekçe 10 GÜN
*Çalışmayı gösteren 3 adet fotoğraf
*Ruhsat Fotokopisi (Temel Üstü Onaylı)
*İski Atıksu Kanal Bağlantısı Uygunluk Yazısı
*Parsele Ait Tapu Fotokopisi
*Vekaletname
8 Kırmızı Kot Başvurusu *Dilekçe 15 GÜN
*Tapu Örneği
*Röperli Kroki
*İmar Durumu
*İnşaat İstikamet Rölevesi
*Vekaletname
9 Teminat İadesi (Kaldırım) *Makbuz Aslı (Veya gazete kayıp ilanı) 15 GÜN
>*Vekaletname ( Teminat iadesini belirtir)
*Ruhsat Fotokopisi
*İskan Fotokopisi
*Tapu Fotokopisi
*Fotoğraf 3 adet
*İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ’nün Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yazısı
İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:
Fen İşleri Müdürlüğü Çekmeköy Belediye Başkanlığı
İsim:Ahmet Selman ALBAYRAK İsim:
Unvan:Fen İşleri Müdürü Unvan:Başkan Yardımcısı
Adres:Çekmeköy Belediyesi Merkez Mah. Piri Reis Cad. No:5 Çekmeköy/İSTANBUL Adres:Çekmeköy Belediyesi Merkez Mah. Piri Reis Cad. No:5 Çekmeköy/İSTANBUL
Tel:0216 600 06 00 Tel:0216 600 06 00
Faks:0216 600 06 02 Faks:0216 600 06 02
E-Posta : fenisleri@cekmekoy.bel.tr E-Posta : fatihsirmaci@cekmekoy.bel.tr