Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girin :
 
x
Seri Nokta Başvuru
Seri Nokta Başvuru Sorgulama

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

isDosyalar/2019/03/06/ruhsat-mudurlugu-hiz_mhA8.jpg
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Kamu Hizmet Standardı Tablosu

HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ/GÜN) ALINAN HARÇ/ÜCRET
Sıhhi İşyeri Ruhsatlandırma Süreci Başvuru/ Beyan Formu (RDM.FR.01), 1 İşyeri Açma İzni Harcı + Belge Ücreti (İşyeri Açma İzni Harcı ,işletmenin faaliyet gösterdiği alanın m2 sine göre değişmektedir.)
Faaliyet alanlarına göre itfaiye muayene raporu ( RDM.FR.32) Bugünkü uygulama : Evrakları tamamlandığında aynı gün içerisinde harç alınarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenir.
Başkanlık Oluru (RDM.FR.29)
tapu fotokopisi, kira kontratı, emlak beyanı, vergi levhası, oda kaydı ve sicil tasdiknamesi.
kimlik fotokopisi, ustalık belgesi, sgk beyanı muvaffakatname gibi evrakların yanında kurumlardan istenen yazı ve raporlar
Gayri Sıhhi İşyeri Ruhsatlandırma Süreci Başvuru/ Beyan Formu (RDM.FR.02), tapu fotokopisi, 5 İşyeri Açma İzni Harcı + Belge Ücreti (İşyeri Açma İzni Harcı ,işletmenin faaliyet gösterdiği alanın m2 sine göre değişmektedir.)
Ruhsat harcı dekontu kira kontratı, emlak beyanı, vergi levhası, oda kaydı ve sicil tasdiknamesi, itfaiye muayene raporu ( RDM.FR.32), motor beyanı (RDM.FR.05) veya Kapasite raporu. Bugünkü uygulama : Evrakları tamamlandığında aynı gün içerisinde harç alınarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenir.
Kurumca gerekli görüldüğü hallerde faaliyet alanlarına göre kimlik fotokopisi, ustalık belgesi, sgk beyanı (harici form), muvaffakatname, işyerinin asayiş ve güvenlik durumu, işletme belgesi vb. görüş ve raporlar istenebilir
Umuma Açık İşyeri Ruhsatlandırma Süreci Umuma açık işyeri ilgililerinden başvuru/beyan formu (RDM.FR.01), ruhsat harcı dekontu tapu fotokopisi, kira kontratı, emlak beyanı, vergi levhası, oda kaydı ve sicil tasdiknamesi, asayiş ve güvenlik uygunluk yazısı, Büyükşehir Belediyesi itfaiye raporu, muvafakatname ve mesafe krokisi istenir. Sgk beyanı (harici form), Umuma açık beyan formu (RDM.FR.06). 30 İşyeri Açma İzni Harcı + Belge Ücreti (İşyeri Açma İzni Harcı ,işletmenin faaliyet gösterdiği alanın m2 sine göre değişmektedir.)
Çalışanlardan; kimlik fotokopisi, sağlık raporu ve sabıka kaydı istenir. Bugünkü uygulama : Evrakları tamamlandığında aynı gün içerisinde harç alınarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenir.
Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yerinde kontrol edilir.(Yönetmeliğin 5. maddesinin son fıkrası)
Ruhsatlı İşyerlerinin Devredilmesi Süreci Devir sözleşmesi, devredilen ruhsat iade, başvuru/beyan formu (RDM.FR.01-02), kira sözleşmesi, oda kaydı ve sicil tasdiknamesi, vergi levhasının sureti istenir. Sıhhı işyerleri için 1  
Gayrısıhhilerde 5
Gerekli görüldüğünde sıhhi, g. Sıhhi ve umuma açık işyerinde istenen evraklar ilave edilebilir. Umuma açık yerlerde 30
Hıfz Süreci Dilekçe, resmi yazılar, komisyon raporları, başkanlık oluru (RDM.FR.29) ve geri bildirim yazısı. 3  
İtfaiye Onay Süreci Dilekçe 15  
Şeffaf Mutfak Sağlıklı ve Güvenilir İşletmeler Denetim Süreci Başvuru Formu (RDM.FR.35) 15-30 gün