Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girin :
 
x
Seri Nokta Başvuru
Seri Nokta Başvuru Sorgulama

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

isDosyalar/2019/03/06/mali-hizmetler-mudur_uU9K.jpg
Vergi Takvimi

ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
VERGİ , HARC ve ÜCRET ÖDEME TAKVİMİ
KONUSU SON ÖDEME TARİHİ
HER YILIN
İLGİLİ AÇIKLAMA
1.TAKSİT 2.TAKSİT KANUN MADDE
EMLAK VERGİSİ 31 Mayıs 30 Kasım 1319 Sayılı Emlak Vergisi 30 Ocak Ayında Tahakkuk Eden Emlak Vergisinin 1. Taksiti Mart, Nisan, Mayıs Ayı Sonuna Kadar Ödenmektedir.
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ (İŞYERİ) 31 Mayıs 30 Kasım 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Mükerrer 44 Ocak Ayında Tahakkuk Eden Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksiti Mart, Nisan, Mayıs Ayı Sonuna Kadar Ödenmektedir.
YOL HARCAMALARINA KATILMA PAYI 31 Mayıs 30 Kasım 2464 Sayılı Belediye Gelirleri 86-93 Gayrimenkullerinin Bulunduğu Sokakta Yol Çalışması Yapılması Durumunda Gayrimenkul Maliklerine İhbarnamenin Tebliğ Edilmesi Sureti İle Tebliğ Tarihi İtibari İle 1 Ay İçinde %25 İndirim ile Peşin Ödenebileceği Gibi 2 Yılda 4. Eşit Taksit Halinde Emlak Vergisi Ödeme Sürelerinde Ödenebilmektedir.
İLAN ve REKLAM VERGİSİ 31 Ocak 2464 Sayılı Belediye Gelirleri 12-16 Reklamı Olan Mükellefler Her Yılın Ocak Ayı Sonuna Kadar İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi Vererek Tahakkuk Eden Vergiyi Ocak Ayı Sonuna Kadar Peşin Öderler.
EĞLENCE VERGİSİ Takip Eden Ayın 20.Günü 2464 Sayılı Belediye Gelirleri 17 - 21 Eğlence Faaliyeti Gösteren İşyeri Sahipleri Her Ayın Eğlence Vergisi Takip Eden Ayın 20. Günü Akşamına Kadar Beyanname Vererek Tahakkuk Eden Vergiyi Peşin Öderler.
İŞGAL HARCI İşgalden Önce Peşin Ödenir. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri 56-57 Herhangi Bir Maksatla Geçici Olarak Kamu Alanlarını İşgal Edecek Mükellefler Yetkili Mercilere Müracaat Ederek Usulune Uygun İzin Alması İle Tahakkuk Eden Harcı Peşin Öderler.
TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI 31 Ocak 2464 Sayılı Belediye Gelirleri 58 Tatil Günlerinde Çalışmasına İzin Verilen İşyerleri Her Yılın Ocak Ayı Sonuna Kadar Dilekçe İle Müracaat Ederek Tahakkuk Eden Harcı Peşin Öderler.
TELLALLIK HARCI Menkul ve Gayrimenkul Satışlarında Peşin Ödenir. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri 67-71 Malını Satan Gerçek veya Tüzel Kişiler Satış Esnasında Doğan Harcı Tellal Olarak Görevlendirilen Memura Makbuz Karşılığında Peşin Öderler.
ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCI 28 Şubat 2464 Sayılı Belediye Gelirleri 76-78 Ölçü ve Tartı Aleti Kullanan İşyerleri Her Yılın Şubat Ayı Sonuna Kadar Müracaat Ederek Tahakkuk Eden Harcı Peşin Öderler.
KAYIT VE SURET HARCI Belge veya Suret Alınmadan Önce Peşin Ödenir. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri 79 Her Türlü Kayıt Sureti İle Gayrimenkullerle İlgili Harita, Plan ve Kroki Suretlerini Talep Eden Vatandaşlar İstedikleri Belgeler İçin Müracaat Ederek Tahakkuk Eden Harcı Peşin Öderler.
İMAR İLE İLGİLİ HARÇLAR Peşin Ödenir. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri 80 İmar Mevzuatına Göre Müracaat Eden Taşınmaz Malikleri Konusuna Göre Tahakkuk Eden Harçları Peşin Öderler.
İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI İşyeri Açılışında Peşin Ödenir. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri 81 Yeni Açılan İş Yerleri Dilekçe İle Müracaat Ederek Tahakkuk Eden Harcı Peşin Öderler.
MUAYENE, RUHSAT VE RAPOR HARCI Muayene, Rapor ve Ruhsat Verilmesinden Önce Peşin Ödenir. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri 82 Muayene, Sağlık veya Fenni Konularla İlgili Tahlillere İlişkin Belge İsteyen Kişler Müracaat Ederek Tahakkuk Eden Harcı Peşin Öderler.
SAĞLIK BELGESİ HARCI Sağlık Belgesi Verilmesinden Önce Peşin Ödenir. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri 83 Sağlık Belgesi Almaya Mecbur Olan Kişiler Müracaat Ederek Tahakkuk Eden Harcı Peşin Öderler.
BİNA İNŞAAT HARCI Ruhsat Alınmadan Önce Peşin Ödenir. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri 78 - Ek 1 Her Türlü Yapılan Bina İnşaatı ve Tadilat Ruhsatları Ruhsat Alınmasından Önce Tahakkuk Eden Harç İlgilisi Tarafından Peşin Ödenir.
ÜCRETLER Peşin Ödenir. 2465 Sayılı Belediye Gelirleri 97 (3239 sayılı Kanunun 125'inci maddesiyle değişen madde) Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediyeye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir
ÖDEME İÇİN HESAP NUMARALARI
  BANKA ADI - ŞUBE ADI ŞUBE KODU IBAN NO
TÜM ÖDEME TÜRLERİ VAKIFBANK - MİMAR SİNAN ŞUBESİ   TR90 000 1500 15800 7299377332
POSTA ÇEKİ HESAP NUMARASI   148862