bursa escort - mersin escort - bursa escort ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ
 
 
Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girin :
 
x
Seri Nokta Başvuru
Seri Nokta Başvuru Sorgulama

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

Yapı Kontrol Müdürlüğü 2018 Yılı Hizmet Standartları Tablosu

Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi Alınan Harç / Ücret
İş Deneyim Belgesi
 1. Dilekçe
 2. Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Ruhsatı)
 3. İmza Sürküsü (Tüzel Kişilerde)
3 Gün
İş Deneyim Belgesi Ücreti
410 TL
İmar Durum Belgesi Başvurusu
 1. Dilekçe
 2. Tapu Fotokopisi
 3. LİHKAB’dan Aplikasyon Krokisi
 4. Vekaletname Fotokopisi
 5. Tapu Müdürlüğünden Alınmış Takyit Belgesi
 6. İfrazen İmar Durum Belgesi Talebi İçin 1 Adet Encümene Teklif
 7. Değişiklik Yoktur Talebi için Onaylı İmar Durum Belgesi Aslı
 8. Vaziyet planı (Kot talebi varsa)
7 Gün
İnşaat İstikamet Rölevesi Ücreti
500 m2'ye kadarki parseller için m2x0.13 TL+ 153 TL
500 m2 üzeri parseller için m2x0.13TL+ 209.00 TL
Temel Üstü Vizesi İçin Röleve Alımı Blok Başına 209.00 TL
Kot Kesit Ücreti
Bir Parselde 10 Noktaya Kadar 209.00 TL
Bir Parselde 10 'dan fazla Nokta İçin (n)x18.15 TL
İmar Durumu ve Plan Kontrol Ücreti
Ücret Nevi Ücret Tarifesi
0 - 100 m² için 60,50 TL
101 - 300 m² için 146,50 TL
301 - 500 m² için m²x0,10 + 146,50 TL
501 - 1000 m² için m²x0,15 + 160,00 TL
1001 - 2000 m² için m²x0,20 + 160,00 TL
2001 - 5000 m² için m²x0,30 + 173,00 TL
5001 m²'den büyük parseller m²x0,40 + 266,00 TL
İmar Durum Ada Revizyonu 400,00 TL
Not:İmar Durum değişiklik yoktur taleplerinde ücretin %50'si uygulanır.
Encümene Teklif (Bedelsiz Yola Terk, İhdas, İfraz, Tevhid )
 1. Dilekçe
 2. Encümene Teklif Folyesi
 3. Vekâletname (Başvuru yapan kişi vekil ise tüm maliklerin tarafına verilmiş ilgili işlemi yapabileceğini gösteren Vekâletnamesi)
7 Gün  
Numarataj
 1. Dilekçe
 2. Onaylı Mimari Proje
 3. Yıkım Ruhsatı (Parselde Bina Mevcut ise)
 4. Parseldeki binanın yıkıldığını, molozların alındığını ve etrafının çevrildiğini gösterir renkli fotoğraf
1 Gün  
İş Yeri Adres Yazısı
 1. Ticaret Sicil Belgesi
 2. İşyeri Ruhsat Fotokopisi
 3. Vergi Levhası
 4. Sanayi Sicil Belgesi
 5. Kapasite Raporu
1 Gün Not:

İş Yeri Adres Yazısı için istenen belgelerden hangisi değiştirilecek ise o belgenin fotokopisinin eklenmesi gerekmektedir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile Birlikte Vatandaşların
Yazılı Taleplerinin Değerlendirilmesi
 1. Yazı veya dilekçe
Talebin
İçeriğine Göre 1-30 Gün arası
 
İşyeri Teslim Tutanağı
 1. Dilekçe
 2. Aplikasyon krokisi
 3. Yapı Ruhsatı Fot.
 4. İş yeri Teslim Tutanağı (3 adet)
 5. YİBF Fotokopisi
 6. Yerin Fotoğrafı
 7. Personel listesi
 8. Tebellüğ İlmuhaberi (Çalışma Saatlerine İlişkin)
7 Gün  
%10 Hakediş
 1. Dilekçe
 2. %10 Hakediş Raporu (3 Nüsha)
 3. Tahakkuka Esas Bilgiler
 4. Alındı Belgesi
 5. Personel Bildirgesi
 6. Fotoğraf
 7. YİBF (Yapıya İlişkin bilgi formu)
7 Gün  
% 20 Hakediş
& Temel Üstü
 1. Dilekçe
 2. İski Kanal Bağlantı Uygunluk Yazısı (Temel Üstü verilmesinde sakınca yoktur ibareli)
 3. Kontur gabari (İnşaat Halinde İbareli)
 4. LİHKAB’dan alınmış Aplikasyon Krokisi (İnşaat Halinde İbareli)
 5. 7 ve 28 günlük beton raporları ( Temel ve bodrum katlarının )
 6. Kalıp demir tutanakları
 7. Karot alınmışsa, karot alma tutanağı
 8. İnşaatin fotoğrafı (Bohçalama ve Drenaja ait)
 9. Bir önceki hakediş raporu
 10. Yapı Ruhsatının aslı ( Yapı denetim imzalı olacak )
 11. Alındı Belgesi
 12. SGK işyeri bildirgesi
 13. İş yeri teslim tutanağı fot.
 14. Çelik çekme deney raporu
 15. Personel Bildirgesi
 16. Tahakkuka esas bilgiler
7 Gün
Kontur Gabari Kontrol Ücreti
305 TL
%60 Hakediş
 1. Dilekçe
 2. Bir önceki hakediş fotokopisi
 3. Binanın fotoğrafı
 4. 7 ve 28 günlük beton raporları (Tüm katların)
 5. Karot alınmışsa, Karot Alma Tutanağı
 6. Alındı Belgesi
 7. Personel Bildirgesi
 8. Tahakkuka esas bilgiler
 9. Yapı Ruhsatı Fotokopisi
7 Gün  
%80 Hakediş
 1. Dilekçe
 2. Bir önceki hakediş fotokopisi
 3. Binanın fotoğrafı
 4. Tahakkuka esas bilgiler
 5. Alındı Belgesi
 6. Personel Bildirgesi
7 Gün  
%95 Hakediş
 1. Dilekçe
 2. Binanın Fotoğrafı
 3. Sıhhi Tesisat Kontrol Tutanağı
 4. Elektrik Tesisatı Kontrol Tutanağı
 5. Personel Bildirgesi
 6. Alındı Belgesi
 7. Tahakkuka esas bilgiler
 8. %100 Seviye Tespit Tutanağı(3 nüsha)
7 Gün  
Yapı Kullanma İzin Başvurusu
 1. Dilekçe
 2. İş Bitirme tutanağı (3 nüsha)
 3. % 100’lük Hakediş raporu (Bitirmeye ayrılan tutar)
 4. Tahakkuka Esas Bilgiler
 5. Alındı Belgesi
 6. Personel Bildirgesi
 7. Yapı Teslim Tutanağı
 8. İskana Esas Ön Rapor
 9. %100 Seviye Tespit Tutanağı (Onaylı)
 10. Asansör İşletme Ruhsatı (Binada asansör varsa)
 11. Isı Yalıtım Raporu
 12. Sığınak Raporu
 13. Yangın Muayene Tutanağı
 14. İSKİ'den Kanal Bağlantı Uygunluk yazısı (İskana uygun ibareli)
 15. Bina cephelerini gösteren renkli fotoğraf
 16. Fen İşleri Müdürlüğünden alınan Bordür-Tretuvar uygunluk yazısı
 17. Enerji Kimlik Belgesi
 18. Kontür Gabari (Haritacılık hizmeti veren firmalardan alınacak)
 19. LİHKAB’dan Aplikasyon Krokisi (Son 1 yıl içinde alınmış)
 20. SGK İlişiksizlik Belgesi  
 21. Rıhtım Veraset Vergi Dairesinden Cins Değişikliği yazısı
30 Gün
Kat Mülkiyeti Tesisi Ücreti
1-20 Bağımsız bölüm İçin 100,00 TL
20 ve Sonrası Bağımsız Bölüm İçin 153.00 TL
Tek Bağımsız Bölüm İçin 475.00 TL
Makine - Elektrik - İskan İzni Ücreti
Yapı Sınıfı Konut İşyeri Yapı Sınıfı Konut İşyeri
1-A 2,85 TL 4,50 TL 4-A 19,10 TL 28,60 TL
1-B 4,40 TL 6,70 TL 4-B 21,30 TL 32,30 TL
2-A 7,25 TL 10,50 TL 4-C 25,00 TL 36,60 TL
2-B 9,60 TL 14,00 TL 5-A 30,80 TL 45,40 TL
2-C 11,00 TL 16,40 TL 5-B 37,40 TL 56 TL
3-A 14,60 TL 22,00 TL 5-C 42,60 TL 63,80 TL
3-B 17,75 TL 25,60 TL 5-D 51,40 TL 77,00 TL
Teknik Eleman Ücreti ( Konut )
100 m2'ye kadar her bir daire için 100,00 TL
100 m2'den büyük her daire için m2x0.34 TL+164 TL
Tek Bağımsız Bölüm İçin m2x0.34TL+180 TL
Teknik Eleman Ücreti ( Dükkan ve İşyeri )
100 m2'ye kadar 443,00 TL
100 m2 üzeri m2x0.30 TL +443 TL
Ağaç Revizyonu Ücreti 21 TL
Kontur Gabari Kontrol Ücreti 305 TL
Yangın Muayene Tutanağı
 1. Dilekçe
 2. Ruhsat Fotokopisi
 3. Teknik Rapor-Kontrol Tutanağı
  ( matbu form)
 4. Yangın Muayene Tutanağı
  (3 nüsha)
 5. Fotoğraf
7 Gün
Yapı Sınıfı Muayene Ücreti Yapı Sınıfı Muayene Ücreti
1-A m2x0.38 TL 4-A m2x 1.81 TL
1-B m2x0.60 TL 4-B m2x1.93 TL
2-A m2x0.85TL 4-C m2x2.03TL
2-B m2x1.1 TL 5-A m2x2.42 TL
2-C m2x1.21TL 5-B m2x 2.80 TL
3-A m2x1.33 TL 5-C m2x 3.26 TL
3-B m2x1.76 TL 5-D m2x 4.01 TL
Isı Yalıtım Raporu
 1. Dilekçe
 2. Ruhsat Fotokopisi
 3. Teknik Rapor-Kontrol Tutanağı ( matbu form)
 4. Isı İhtiyaç Kimlik Belgesi
 5. Enerji Kimlik Belgesi
 6. Fotoğraf (Dış cephe ve çatı yalıtım uygulamalarını gösterir fotoğraf)
7 Gün
Konut İşyeri
m2x2.1 TL m2x3.0 TL
Sığınak Raporu
 1. Dilekçe
 2. Ruhsat Fotokopisi
 3. Fotoğraf(WC,Duş,Jeneratör Odası,
  Demir Kapı,Mekanik Havalandırma, Güvenlik Holü, Dış Cephe )
7 Gün
Sığınak Uygulama ve Yerinde Tespit Ücreti
1.115 TL
Seviye Tespit
 1. Seviye Tespit Tutanağı
  (3 adet)
7 Gün  
Basit Tadilat
 1. Dilekçe
3 Gün  

porno izleporno izlegaziantep escortgaziantep escort bayancanlı bahiscanlı bahisgaziantep escort bayangaziantep escortgaziantep escortcanlı bahis siteleri