Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girin :
 
x
Seri Nokta Başvuru
Seri Nokta Başvuru Sorgulama

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

isDosyalar/2019/03/06/mali-hizmetler-mudur_uU9K.jpg
Mali Hizmetler Müdürlüğü Kamu Hizmet Standardı Tablosu

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Emlak Beyanı 1-Tapu fotokopisi 3-30 DAKİKA
2-Gerçek kişiler için Kimlik Fotokopisi, Tüzel kişiler için imza sirküleri
3-İntikaller için Veraset İlamı Sureti
4-Bir Başka Mükellefin Beyanını vermek için vekaletname sureti
5-Emlak vergisi ile ilgili muafiyetlerde emekli, hiçbir geliri olmayanlar, engelli, gazi, vs. olduklarını belgeleyenlere ait kimlik suretinin fotokopisi
2 Çevre Temizlik Beyanı 1-Çevre Temizlik Vergisi Bildirim Formu 3-30 DAKİKA
2-Kiracılar için kira kontratı
3-Vergi Levhası Fotokopisi (Açılış tarihini gösteren belge)
4-Bir başka mükellefin beyanını vermek için vekaletname sureti
3 İlan Reklam Vergisi 1-İlan Reklam Vergisi Bildirim Formu 3-30 DAKİKA
2-İlk Beyanda ilan veya reklamın faturası
3-Motorlu taşıtlar için araç ruhsatının fotokopisi
4-Vergi Levhası Fotokopisi
4 Eğlence Vergisi Beyanname 3-30 DAKİKA
5 Kesin ve Geçici Teminat Ödemeleri 1-Kimlik Fotokopisi 10-20 DAKİKA
2-Şirketler için Vekaletname ve İmza Sirküleri.
3-Alındı belgesi.
4-Sosyal Güvenlik Kurumana ait ilişik yoktur yazısı.
5-İş bitirme belgesi.
6-Kaşe
6 Maddi Yardım Ödemeleri T.C Kimliği 5-20 DAKİKA
7 Asker Aileleri Ödemeleri T.C Kimliği 5-20 DAKİKA
8 Hakediş Ödemeleri 1-Vergi Dairesi ve SSK Borcu Yoktur yazısı 15-20 DAKİKA
2-Banka Hesap Numarasını bildirir dilekçe
9 Yapı Denetim Ödemeleri 1-İmza Sirküleri 10-15 DAKİKA
2-Vekaletname (Firma Yetkilileri haricindeki kişilerden)
3-Banka Hesap Numarasını bildirir Dilekçe
4-Fatura
5-Kimlik Fotokopisi
10 İmar Alacağı Ödemeleri (İpotek) 1-Kimlik Fotokopisi 10-15 DAKİKA
2-Başkası adına yapılacak ödemelerde Vekaletname.
3-Başvuru dilekçesi.
4-Şuyulandırma cetveli.
5-Feragatname.
6-Banka Hesap Numarasını bildirir Dilekçe.