bursa escort - mersin escort - bursa escort ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ
 
 
Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girin :
 
x
Seri Nokta Başvuru
Seri Nokta Başvuru Sorgulama

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğü Kamu Hizmet Standardı Tablosu

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Emlak Beyanı 1-Tapu fotokopisi 3-30 DAKİKA
2-Gerçek kişiler için Kimlik Fotokopisi, Tüzel kişiler için imza sirküleri
3-İntikaller için Veraset İlamı Sureti
4-Bir Başka Mükellefin Beyanını vermek için vekaletname sureti
5-Emlak vergisi ile ilgili muafiyetlerde emekli, hiçbir geliri olmayanlar, engelli, gazi, vs. olduklarını belgeleyenlere ait kimlik suretinin fotokopisi
2 Çevre Temizlik Beyanı 1-Çevre Temizlik Vergisi Bildirim Formu 3-30 DAKİKA
2-Kiracılar için kira kontratı
3-Vergi Levhası Fotokopisi (Açılış tarihini gösteren belge)
4-Bir başka mükellefin beyanını vermek için vekaletname sureti
3 İlan Reklam Vergisi 1-İlan Reklam Vergisi Bildirim Formu 3-30 DAKİKA
2-İlk Beyanda ilan veya reklamın faturası
3-Motorlu taşıtlar için araç ruhsatının fotokopisi
4-Vergi Levhası Fotokopisi
4 Eğlence Vergisi Beyanname 3-30 DAKİKA
5 Kesin ve Geçici Teminat Ödemeleri 1-Kimlik Fotokopisi 10-20 DAKİKA
2-Şirketler için Vekaletname ve İmza Sirküleri.
3-Alındı belgesi.
4-Sosyal Güvenlik Kurumana ait ilişik yoktur yazısı.
5-İş bitirme belgesi.
6-Kaşe
6 Maddi Yardım Ödemeleri T.C Kimliği 5-20 DAKİKA
7 Asker Aileleri Ödemeleri T.C Kimliği 5-20 DAKİKA
8 Hakediş Ödemeleri 1-Vergi Dairesi ve SSK Borcu Yoktur yazısı 15-20 DAKİKA
2-Banka Hesap Numarasını bildirir dilekçe
9 Yapı Denetim Ödemeleri 1-İmza Sirküleri 10-15 DAKİKA
2-Vekaletname (Firma Yetkilileri haricindeki kişilerden)
3-Banka Hesap Numarasını bildirir Dilekçe
4-Fatura
5-Kimlik Fotokopisi
10 İmar Alacağı Ödemeleri (İpotek) 1-Kimlik Fotokopisi 10-15 DAKİKA
2-Başkası adına yapılacak ödemelerde Vekaletname.
3-Başvuru dilekçesi.
4-Şuyulandırma cetveli.
5-Feragatname.
6-Banka Hesap Numarasını bildirir Dilekçe.